Özel Evrim Okulları’nda çalışan öğretmenler mücadeleyi seçti

Evrim okulları

Özel Evrim Okulları’nda çalışan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı ve bir MYK üyesinin sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çıkarılmalarının üzerine, okul çalışanları işten çıkarılan arkadaşlarına sahip çıkmak için 10 Mayıs’ta bir basın açıklaması düzenledi. Devrimci İşçi Partisi olarak hakkını arayan eğitim emekçilerinin yanında yer alarak, basın açıklamasına katıldık.

Basın açıklaması okunmadan önce sendikanın örgütlenme sekreteri yaptığı konuşmasında Evrim Okulları’nda çalışan öğretmenlerin açlık sınırının altında maaş aldıklarını belirtti. Hakkını isteyen iki öğretmenin işten çıkarılmasıyla diğer özel okul öğretmenlerine gözdağı vermek istediklerini vurguladı. Konuşma esnasında “Öğretmenler yan yana haklarını almaya!”, “Yalnız değiliz sendikalıyız!” sloganları atıldı. Örgütlenme sekreteri konuşmasını bitirirken öğretmenlerin patronlar gibi paralarının değil ama iradelerinin, cesaretlerinin olduğunu vurgulayarak mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Okunan basın açıklamasında, Evrim Okulları yönetiminin “motivasyon ve güven eksikliği” gibi temelsiz bahanelerle iki çalışanını işten atmasının asıl sebebinin, atılan öğretmenlerin sendikal kimliği ve okulda sürdürülen düşük ücret politikasını kabullenmemeleri olduğu belirtildi. Pandemi döneminde öğretmenlerin kısa çalışma ödeneği uygulaması ile çalıştırıldıkları, sigorta prim haklarının gasp edildiği ve asgari ücretin 8.500 lira olarak açıklanmasından sonra Evrim Okulları’nda çalışan öğretmenlerin maaşlarının asgari ücretin altında veya biraz üzerinde kaldığı vurgulandı. Öğretmenler kendi taleplerini okul yönetimine ilettiklerinde ise yönetimin 50’ye yakın çalışanı kütüphaneye toplayıp tehdit ettiği ve işsiz kalma endişesiyle öğretmenlerin düşük ücretlere mecbur bıraktıkları söylendi.

Sendika genel başkanının ve bir MYK üyesinin işten çıkarılmasının açıkça sendikal faaliyeti yok saymak, öğretmenlerin filizlendirdiği mücadeleye ve sendikalı olmaya savaş açmak olduğu belirtildikten sonra binlerce özel sektör öğretmenini karşısına alan okul yönetimine karşı her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edecekleri vurgulanarak basın açıklaması sona erdi.