Lila Kağıt işçileri ekmek ve hürriyetleri için direnişe başladı!

Selüloz-İş

Tekirdağ Ergene'de bulunan kağıt mendil ve tuvalet kağıdı üreticisi Lila Kağıt işyerinde işçiler kötü çalışma koşulları ve hızla artan enflasyon karşısında açlık sınırının altında kalan ücretlerini iyileştirmek için anayasal hakları olan sendikalaşma yoluna girdiler. Lila Kağıt patronu bunu hazmedemeyip önce beş işçiyi sonra da peyderpey 45 işçiyi olmak üzere toplamda 50 işçiyi çeşitli bahaneler öne sürerek işten çıkardı.

Yaklaşık 750 işçinin çalıştığı Lila Kağıt fabrikası pandemi döneminde herkes evlerine kapanmışken belki en çok mesai yapan işyerlerindendi. Fabrika önünde direnişe başlayan işçiler pandemi döneminde sağlıklarını hiçe sayarak evde kalamadıklarını, kendi paylarına düşen özveride bulunduklarını fakat haklarını alamadıklarını söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde sendikaları Selüloz-İş ile birlikte fabrika önünde basın açıklaması yapan işçiler sendika haklarının engellenemeyeceğini ve Lila Kağıt’a mutlaka sendika gireceğini dile getiriyor. Yeni yıla “Hak verilmez, alınır” şiarıyla direnerek giren Lila Kağıt işçileri tüm emek dostlarını desteğe bekliyor.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2022 tarihli 148. sayısında yayınlanmıştır.