Atışkan Yapı grevi kararlılıkla sürüyor

Kristal-İş sendikasında örgütlenerek greve çıkan Atışkan Yapı işçilerine Devrimci İşçi Partisi dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Yıllarca asgari ücretin de altında bir ücretle çalıştırılan ve bu duruma son vermek hızla sendikalaşan Atışkan Yapı işçileri 30 Haziran’dan bu yana mücadelelerini sürdürüyor.

Gerçek gazetesinin son sayısının da ulaştırıldığı ziyarette işyerindeki çalışma koşulları ve sendikal örgütlenme süreci üzerine konuşuldu. İşçi sağlığı açısından yoğun risk barındıran bir iş yapmalarına rağmen işçiyi koruyacak donanımların yetersizliği, kalitesiz ve sağlıksız yemekler ve çalışmak zorunda kaldıkları ağır çalışma koşullarını paylaştılar. “İnsan geleceğini güvence altına almak, çalıştığında biraz da bir kenara koymak ister, ama biz çalıştıkça borçlanıyoruz” diyen işçiler tüm memleketin durumunu özetliyor.

“Sendikalı olup toplu sözleşme yapmak istediğimizde, işçiyi açlık sınırının altında çalıştırmaya alışık olan patron bizim zam talebimizi kabul etmedi, bizler de üretimi durdurup 120 işçi olarak greve çıktık. Sonuna kadar direneceğiz, yıllardır böylesine mücadeleyi görmeyen buralı patronlara hakkımızı yedirmeyeceğimizi ve bizim gibi zor koşullardaki işçi kardeşlerimize hak almanın mücadeleyle mümkün olacağını göstereceğiz.” diyen Atışkan Yapı işçileri hem Eskişehir’deki işçilere hem tüm işçi sınıfına yol gösteriyor.

Atışkan Yapı grevi bayramdan sonra da devam edecek. Devrimci İşçi Partisi greve çıkan işçilere destek olmaya çağırıyor. Yaşasın Sınıf Dayanışması! İşgal, Grev, Direniş!