İzmir'de kitlesel ve coşkulu 1 Mayıs

2014 1 Mayıs’ı İzmir’de sendikalar ve siyasi yapıların katılımıyla Gündoğdu meydanı’nda gerçekleştirildi. KESK, TMMOB ve bir dizi siyasi kurum, Konak eski Sümerbank kolundan Gündoğdu’ya yürürken, DİSK, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu-İş ve aralarında Devrimci İşçi Partisi’nin de bulunduğu siyasi yapılar ise Basmane Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe geçti. Meydanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yoğun şekilde uygulanan taşeron çalışmaya karşı mücadele vurgusunun öne çıkarıldığı Belediye Emekçisinin Sesi bülteni belediye işçilerine yoğun şekilde dağıtıldı.

Yürüyüş boyunca Devrimci İşçi Partisi kortejinde İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de düzenleme mücadelesinin bir sınıf mücadelesi olduğu, şehirde kaosa yol açanın 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen işçi emekçiler değil, olağanüstü hal ilen edip, metro, otobüs, vapur seferlerini bile durduran devlet güçleri olduğu vurgulandı ve “Taksim’de düşene dövüşene bin selam”, “Taksim Tahrir olacak, işçiler kazanacak” sloganları atıldı. Halk isyanında yitirdiğimiz canların hesabının, halk isyanının işçi sınıfının örgütlü gücüyle büyütülmesiyle sorulabileceği ve onları katledenlerin tarihin çöplüğüne ancak bu yolla gönderilebileceği aktarılırken “isyan şehitleri ölümsüzdür” sloganı atıldı. AKP’nin galip olarak çıktığı seçimin sonuçlarına takılıp kalmamak gerektiği, ülkeyi terk etmenin ya da halktan umudu kesmenin manası olmadığı, ama sandık hayalciliğini terk edip, çoğunluğu AKP’ye oy verse de Ankara’yı Tayyip’e dar eden Tekel işçilerini ve bugün de Greif’i hatırlamak gerektiği, AKP’yi götürmenin asıl yolunun sınıf mücadelesini büyütmek olduğu söylenirken “Halkın isyanı sandıklarından büyük” ve “İşçinin yumruğu inecek hepsi gidecek” sloganları atıldı.

17 Aralık’la ortaya saçılan pisliklerin asıl kaynağının kurutulması, yani kent topraklarında özel mülkiyetin ortadan kaldırılması için “Yolsuzluğun çözümü kamulaştırma” sloganı haykırıldı. Türk ve Kürt halkları arasından emperyalistlerin, cemaatlerin, patronların çekilmesinin asıl çözümü ve eşitliği getireceği “Kürtlerle barış ABD’yle savaş”, “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği”, “Çözüm Ortadoğu sosyalist federasyonu” sloganlarıyla vurgulandı. Kortejden sık sık “Marx, Lenin, Trotskiy! Yaşasın sosyalist dünya devrimi”, “Zafere kadar sürekli devrim”, “Yaşasın partimiz 4. Enternasyonal” sloganları atıldı.

Alana girişte kurulmuş olan arama noktasında polislerle siyasi yapılar arasında yaşanan arbede sonrası Gündoğdu meydanına giriş yapıldı. Meydanda yapılan kısa konuşmalar ardından müzik dinletisine başlayan Praksis müzik grubunun programı belirli bir yerde kesilerek, kürsüden DİSK Ege bölge temsilcisi Memiş Sarı tarafından Taksim’e çıkmaya çalışan emekçilere karşı yapılan polis müdahalesini protesto için AKP Konak ilçe binasının bulunduğu Basmane meydanına çağrı yapıldı, ancak kitlenin belirli oranda azalmış olması ve duyuru yapılmadan 10 dakika önce Basmane’den söz edilmeden, şarkı ardından eylemin biteceğinin söylenmesi belirgin oranda kitleyi dağıttı. KESK’li emekçilerin bayrakları ve pankartıyla zayıf da olsa bulunduğu, DİSK’li işçilerin neredeyse hiç katılım göstermediği yürüyüşe alanda hazır bulunan birçok siyasi yapı ve bağımsız insan katıldı. Basmane meydanı yakınında bulunan Şifa Hastanesi önünde önü tomalar tarafından kesilen kitle oturma eylemi yapmaya başladı. Yarım saat olarak planlanan oturma eyleminin yarısında polis müdahalesi başladı. Tomalarla yoğun şekilde suya ve gaza maruz kalan eylemcilerden 28’i gözaltına alınırken, yaralılar var.