İzmir’de metro ve tramvay işçileri greve çıkıyor!

İzmir’de metro ve tramvay işçileri greve çıkıyor!

27 Şubat tarihinde başlayan ve 625 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş sendikasında örgütlü işçilerin taleplerinin kabul edilmemesi üzerine 16 Haziran’da grev kararı asıldı. Bu görüşmelerde işçileri temsilen Demiryol-İş sendikası, sermaye tarafını temsilen ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan İzmir Metro A.Ş. ile patron sendikası olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) bulunuyor.

16 Haziran günü grev kararı asılırken yaptığı açıklamada Demiryol-İş sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, sözleşme görüşmelerinde 77 maddelik TİS taslağındaki 50 maddede anlaşma sağlandığını fakat çoğunluğu ücret maddesi olan 27 maddede uzlaşılamadığını söyledi. Enflasyonun ve hayat pahalılığının gelinen noktada ücretleri ciddi şekilde erittiğini söyleyen Giral, insanca yaşanabilecek ücret talepleri kabul edilmeden sözleşmeyi imzalamayacaklarını ve greve çıkacaklarını duyurdu. Şube başkanı açıklamasında metro ve tramvay işçilerinin greviyle İzmir’de hayatı durdururuz dedi ve İzmir halkından mücadeleye destek vermesini istedi.

İlanın asılmasıyla 60 günlük yasal süreç başlarken sendika grev tarihini henüz ilan etmedi. Devrimci İşçi Partisi olarak toplu iş sözleşmesi sürecinde yalnızca müzakere etmeyen, mücadele silahını da hazırda tutan ve greve hazırlanan metro-tramvay işçilerini selamlıyoruz! Tüm işçileri ve İzmir’in emekçi halkını bu greve destek vermeye çağırıyoruz.