İşçiye iş güvencesi, kamu emekçisine grevli toplu sözleşme! PAROLA 657

Kamu emekçisinin (yasal adı memur) iş güvencesi, işçilerin de kıdem tazminatı yeni hükümetin hedefinde. Her iki saldırı da krizin faturasını işten çıkartmalarla işçi ve emekçilere ödetmek içindir. “Tek çalışanlar yasası altında işçiyi memuru birleştireceğiz” diyorlar. Ama birliği, her ikisini de en aşağıda, en kötü koşullarda eşitleyerek yapacaklar. 657 sayılı yasa değişir ve kamu emekçisinin iş güvencesi kalkarsa bundan sadece patronlar ve hükümet kazançlı çıkar. 657’nin yerine daha kötü çalışma koşullarını öngören, kamu emekçilerinin mevcut haklarını tırpanlayan bir yasanın hazırlandığı açıktır. Yeni yasayla kamu emekçilerini işten atabilecekler ve krizin faturasını sadece işçilerin değil kamu emekçilerinin de sırtına yükleyecekler.

Biz birliği haklarımızı alarak sağlayacağız. Kamu emekçisinin 657’sine de işçinin kıdem tazminatına da dokundurtmayacağız! Eşitlik istiyoruz! Ama sefalette değil! İşçiye iş güvencesi, kamu emekçisine de grev ve toplu sözleşme hakkı sağlanmasıyla!

İşçinin çözümü ve talebi ne olmalıdır? Kamu emekçisinin iş güvencesine dokunmadan grev ve toplu sözleşme hakkı. Kıdem tazminatı işçi için ne anlama geliyorsa bundan çok daha fazlası kamu emekçisi için geçerlidir. 657’ye dokunmak genel grev sebebidir. İşçi ve kamu emekçisinin birbirine karşı kışkırtılmasına son! Kamu emekçisi ve işçi en aşağıda eşitlenmemelidir. Ortak kazanımlar elde etmelidir. Kamu-özel, işçi-memur ayrımı olmadan tüm çalışanlar için iş güvencesi, grev ve toplu sözleşme haktır!

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Aralık 2015 tarihli 74. sayısında yayınlanmıştır.