Asgari ücret zammı açlık ücretinin dayatılmasıdır! Milyonların alım gücünü korumak için eşel mobil! Para babalarına servet vergisi!

eşel mobil servet vergisi

 

  • 11.402 lira olarak açıklanan asgari ücret açlık ücretidir! Yılbaşından bu yana açlık sınırının altında olan asgari ücret geçici olarak açlık sınırına çekilmiştir. Türk-İş 4 kişilik ailenin asgari gıda harcamasını Mayıs ayı için 10.362 lira olarak açıklamıştır. Haziran ve Temmuz'da aylık gıda enflasyonu yüzde yarım dahi olsa açlık sınırı 11.424 lira olacak ve asgari ücret yıl sonuna kadar hızla erimeye devam edecektir.
  • Asgari ücret genel ücret olmuştur! Özel sektör işçilerinin yüzde 65'inin, kadın işçilerin yüzde 60'ının asgari ücretli olduğu bu ülkede sermayenin iktidarı milyonları açlığa mahkûm etmeye devam etmektedir. Türk-İş’in 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının, yani gıda ve diğer temel harcamalar için hanesine girmesi gereken gelirin Mayıs ayı için 33.750 lira olduğunu açıkladığı yerde emekçi halkın çok daha geniş kesimleri yoksulluğa mahkûm edilmektedir.
  • Fiyatlara her gün, ücretlere 6 ayda bir zam olmaz! Hayat pahalılığı karşısında çözüm ücretlere her ay gerçek enflasyon oranında otomatik zam yapılması yani eşel mobildir! Gerçek enflasyon TÜİK’in artık mahkeme kararları ile de gerçek olmadığı tescil edilmiş rakamları değil, sendikalar ve tüketici örgütlerinin de içinde yer alacağı fiyat denetim komitelerinin açıklayacağı rakamlar olmalıdır. 
  • Son sözü ben söylerim benden sonra işçi konuşamaz diyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yanılıyor. Son sözü işçi söyleyecektir. Mücadelemiz işçi sınıfının örgütlü gücüyle haklarını söke söke alacak ve sendikaları da Ergün Atalay gibi patron ve iktidar işbirlikçisi ağalardan kurtaracaktır.
  • Açlık ücretine mahkûm olmamak için sınıfını bil, safları sıklaştır, sınıf kavgasını yükselt! Sermayenin ve onun iktidarının milyonlarca işçiye reva gördüğü açlık ücreti dayatmasına son vermenin yolu örgütlü ve sendikalı olmaktan geçiyor! AKP iktidarı grevleri yasaklamaya, patronların sendikasızlaştırma için yaptığı işçi kıyımlarına arka çıkmaya devam etmektedir. Mahkemelerde işe iade ve sendikal yetki davaları yıllarca sürmektedir. Onların insafına kalmadan hakkını almak için işçi sınıfının dün Kavel’de, 15-16 Haziran’da, bugün Schneider ve Bekaert’te nasıl kazandıysa öyle kazanacaktır: İşgal, grev, direniş!