Sevda Alyakut işçi sınıfına seslenmeye devam ediyor!

Sevda Alyakut anması

Devrimci İşçi Partisi öncü işçi Sevda Alyakut'un ölümünün ikinci yılında Çorlu’da ekonomik kriz ve sınıf mücadelesinin konuşulduğu bir etkinlik düzenlendi. Devrimcilerin anısı her zaman mücadelede yaşar ve yaşatılacaktır. Bu düşünceyle Sevda Alyakut’un da devrimci ve öncü bir kadın işçi olarak bizlere bıraktığı mirası, yine mücadelenin tartışıldığı bir toplantıda anmak ve anlamak son derece önemliydi. Bu amaçla Sevda yoldaşın sevenleri, işçiler, emekçiler ve gençler Çorlu DİP bürosunda bir araya geldiler.

DİP üyesi bir metal işçisi yoldaşımız yaptığı açılış konuşmasında Yeşil Kundura direnişinden son çalıştığı fabrika olan Silver Boya’ya kadar Sevda yoldaşın mücadelesini, bu mücadeleyi DİP saflarında yer alarak bir üst düzeye taşımasını anlattı. DİP’in Çorlu’daki örgütlenmesinde oynadığı rolün önemini ve ölümüyle birlikte onun eksikliğini gidermenin ne kadar zor olduğundan bahsetti. Bu anlamda Sevda yoldaşımızın bize bıraktığı mesaj örgütlenme ve sınıf mücadelesini yükseltme çağrısı olarak özetlenebilirdi. Açılış konuşmasından sonra Sevda Alyakut şahsında insanlığın kurtuluşu yolunda ve sınıf mücadelesinde hayatını yitirmiş tüm işçiler, emekçiler ve devrimciler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Ardından DİP Genel Başkanı Sungur Savran’ın mesajı yine bir kadın metal işçisi yoldaşımız tarafından okundu.

İşçi başkentine onun heykelini dikeceğiz!

Sungur Savran’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Sevda yoldaşımız bizim için çok, ama çok değerliydi. Türkiye işçi sınıfının tam içinden, yüreğinden gelen bu yoldaşımız, hayatının son yıllarında bizim için, o muhteşem insani sıcaklığının yanında, aynı zamanda çifte ezilmeye başkaldırmış bir öncü olarak çok önemliydi. ‘Emekçi kadınlar en öne’ şiarımızın yaşayan örneğiydi.

O aramızdan ayrılalı beri, kadınlar dünyanın birçok ülkesinde en öne çıkıyorlar. Amerika’da Trump’a karşı muhalefette şimdilik en güçlü ses onların. İki sene üst üste ülkenin dört bir köşesinde milyonların katıldığı yürüyüşler düzenlediler. Brezilya’da yarın başkan seçiminin ikinci turunu “güney Amerika’nın Trump’ı” olarak anılan bir faşist muhtemelen kazanacak. Seçimden önce bu alçağa karşı “O olmaz!” şiarıyla bir milyon insanı sokağa çıkaran yine kadınlardı. Arjantin’de bundan bir ay öncesine kadar milyonlarca kadın kürtaj yasağına karşı ayağa kalktı. Kardeş partimiz PO’nun (İşçi Partisi’nin) kadınları bu harekette öncü konumdaydı. Bizde de yakındır: Kadınlar, cins olarak ezilmişliklerinin bilincine kavuştukça toplumsal mücadelede gittikçe daha fazla rol üstlenecektir.

Ama bugün bizde yangın, mutfaktadır. Felaket, fabrikaların ardı ardına işçi çıkartmasıdır. Musibet, krizin işçinin sırtına yıkılmasını hedefleyen patron yanlısı hükümet politikasıdır. Burada kadınıyla erkeğiyle işçi sınıfı bir olup kendini toplu halde savunmazsa, sonra ne kadın hareketi olur, ne istibdad karşısında hürriyet, ne başka bir şey. Bugün esas o alanda Sevda yoldaşımıza büyük ihtiyaç var. O, artık aramızda olmayabilir. Ama onun oluşturduğu örneğe yaslanarak örgütlenmeli, bütün ezilenlerin önüne düşecek işçi sınıfı etrafında kenetlenmeli, her tür sömürü ve baskının kalkacağı bir dünya için, sınıfsız bir dünya için, sosyalizm için mücadeleye girişmeliyiz.

Büyük şair Nâzım Hikmet’in deyişiyle, ‘özgürlük bu memlekette en güzel kılığıyla, işçi tulumuyla’ dolaşmaya başladığında, and olsun, Çorlu’da, bu işçi başkentinde, Devrimci İşçi Partisi’nin bürosunun olduğu kavşağa, Sevda Alyakut’un heykelini dikeceğiz!”

Ekonomik krizde orta yol yok! Geleceği sınıf mücadelesi belirleyecek!

Etkinlikte “Ekonomik krizde ne yapmalı? Orta yol yok! Geleceği sınıf mücadelesi belirleyecek!” başlıklı sunumu DİP Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek yaptı. Levent yoldaşımız sermayenin ekonomik krize hazırlıklarına çok önceden başladığını ve krizin faturasını işçilere kesecek politikaları adım adım bir hükümet programı haline getirdiğini söyledi. Sermayenin, sınıf saldırısını şekere sarılmış zehirli ideolojik söylemlerle halka benimsetmeye çalıştığının altını çizdi ve Merkez Bankası bağımsızlığı, mali disiplin, yapısal reformlar gibi kavramların üzerinde durdu. Uluslararası finans çevrelerine bağımlılığın Merkez Bankası bağımsızlığı olarak, kamu kaynaklarının yerli ve yabancı tefecilere verilen faiz ödemelerine tahsis edilmesinin mali disiplin, başta kıdem tazminatı olmak üzere işçi sınıfının haklarının gasp edilmesinin de yapısal reformlar adı altında sunulduğunu belirten yoldaşımız, işçi sınıfının aynı gerçekliğe tam karşı kutuptan baktığını devlet bütçesi, kamu kaynakları ve para politikası üzerinde işçi sınıfının tam denetim sahibi olması gerektiğini, bunun da kamulaştırmalar ve planlamayla mümkün olduğunu vurguladı.

Gençlik Sevda Alyakut’tan ve işçi sınıfından öğrenmeye devam edecek

Daha sonra söz alan katılımcılar da Sevda Alyakut'un tüm koşullarına rağmen iyi bir devrimci olduğundan, ve bugün onu sadece duygusal olarak anmanın yetersiz olduğundan ve onun gibi olarak, onu mücadelemizde yaşatacağımızdan bahsettiler. Devrimci İşçi Partili öğrencilerden söz alan yoldaşımız Sevda Alyakut'un yaşamının kendileri için bir okul niteliğinde olduğunu, onu örnek aldıklarını dile getirdi.

İşsiz işçiler de örgütlenmeli

Bir kadın metal işçisi yoldaşımız kriz döneminde artan işsizliğin, işsiz işçilerin örgütlenmesi için daha fazla kafa yormamızı ve harekete geçmemizi gerektirdiğini dile getirdi. İşsizliğin hat safhaya ulaştığı, iş bulmanın giderek zorlaştığı, işsiz kalınan dönemlerin uzadığı bir dönemde Arjantin’de Partido Obrero’nun mücadelesini, Polo Obrero yani işçi kutbu çatısı altında örgütlenen işsiz işçilerin mücadele deneyimlerinin değerlendirilmesini önerdi.

Daha fazla işçi ve emekçiye ulaşmalıyız!

Kapanış konuşmasında Levent yoldaş, mücadelede Sevda Alyakut'un sesini duymak isteyen mücadeleye dört elle sarılsın, Sevda yoldaş ona seslenecektir, anısı ile mücadelemizde bize yol göstermeye devam edecektir diyerek toplantıyı sonlandırdı.

Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krizde yapacağımız en önemli şey fabrikalarda, iş yerlerinde işçilerin birlik olması, örgütlenmesi, krizin faturasını ödememek için tek bir ağızdan ses çıkarması ve birleşik işçi cephesindir. Bizler tüm Sevda Alyakutlar olarak diğer Sevda Alyakutlara ulaşmanın ve örgütlemenin Sevda yoldaşımızı anmanın en doğru yolu olduğunu düşünüyoruz. Sevda yoldaş da tam da bunu isterdi.

Sevda Alyakut sosyalist dünya devriminde yaşayacak!