Sendika ve meslek odalarından çağrı: “Emekçiler değil krizi yaratanlar faturayı ödesin! Ücretler güncellensin!”

KESK İstanbul Şubeleri, DİSK İstanbul, İstanbul Tabip Odası ve TMMOB İKK'nın çağrısıyla "Emekçiler değil krizi yaratanlar faturayı ödesin! Ücretler güncellensin!" şiarıyla 17 Ağustos’ta Kadıköy'de basın açıklaması düzenlendi.

Ortak basın açıklamasında tüm sendika, meslek odası ve siyasi örgütlerini krizi yaratan patronların krizin faturasını emekçilere, ezilenlere ödetme girişimlerine karşı harekete geçmeye ve birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasında krizin uluslararası kapitalist bunalımın ve AKP’nin neoliberal politikalarının kaçınılmaz sonucu olduğu ve krizin tüm sorumlusu olan sermayenin şimdi krizi aşmak için işçi ve emekçilerin haklarını gasp etmeye, kemer sıktırmaya çalıştığı vurgulandı. Devrimci İşçi Partisi de basın açıklamasında “Döviz yasaklansın! Borsa Kapatılsın! Bankalar kamulaştırılsın!”, “Krizin faturası patronalara!”, “Fabrikalar bankalar devletin devlet işçinin olacak!”, “Türkiye NATO’dan çıksın! İncirlik kapatılsın!” dövizleriyle yer aldı.