İzmir’de Hayır toplantısı

Devrimci İşçi Partisi Hayır kampanyasına İzmir parti bürosunda gerçekleştirilen, farklı sektörlerden işçilerin katıldığı bir etkinlik ile devam etti. 

Etkinlik bir yoldaşımızın yaptığı sunumla başladı. Sunumunda, 16 Nisan’da gerçekleşecek “Cumhurpatronluğu” referandumunda değişecek olan anayasa maddelerinin işçiler ve emekçiler açısında ne anlama geldiğini açıkladı. Referandumda işçilerin kazanılmış haklarını gaspedecek bir sistemin oylanacağını belirtti. AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan’ın referandumdan zaferle çıkması durumunda, işçi sınıfının kazanılmış haklarına saldırıların gerçekleşeceğini söyledi. Aynı zamanda günbe gün inşa edilen istibdad rejiminin referandumla hızlanacağını belirtti. Sunumun sonunda referandumda Hayır demenin yeterli olmayacağını, patronların işçileri bölüklere bölmeye çalışmasına karşı “kardeş kavgasına hayır!” şiarını fabrikalardan ve tersanelerden yükseltmek gerektiğini dile getirerek bu mücadeleyi hep beraber büyütme çağrısında bulundu.

Yapılan sunumun ardından etkinliğe katılan metal, plastik, inşaat ve tersane işçileri ile kamu emekçileri söz alarak referandum süreci ve sınıf mücadelesine dair fikirlerini dile getirdiler. Söz alan bir metal işçisi, fabrikalardaki işçilerin “evetçi” “hayırcı” olarak bölündüğünü, oysa işçilerin kardeş olması gerektiğini bunun ancak referandumdan çıkacak Hayır ile mümkün olduğunu söyledi. İşçilerin bir düşmanı varsa bunun emeklerini sömüren patronlar olması gerektiğini belirtti. Daha sonra söz alan bir kamu emekçisi istibdad rejimini açıklayarak hükümetin neden II. Abdülhamid’i bu kadar benimsediğinden bahsetti. İşçi sınıfının bu istibdad rejimini yıkacak güce sahip olduğunu dile getirdi. Söz alan başka bir katılımcı başkanlık sisteminin emperyalistlerin işine geleceğini, tek adam iktidarında istedikleri her şeyi kolayca yaptırabileceklerini söyleyerek sadece Türkiye için değil tüm Ortadoğu halkları için emperyalizme karşı bu referandumda Hayır demek gerektiğini vurguladı.

Etkinlik tüm işçi ve emekçilere, sınıf mücadelesini yükseltme çağrısı ile sona erdi.