İzmir'de Gerçek gazetesi okur toplantısı

Gerçek gazetesinin “Yasaklar sizin, grevler bizim” şiarı ile çıkan 101. sayısı, 18 Ocak Pazar günü İzmir'de Devrimci İşçi Partisi bürosunda gerçekleştirdiğimiz okur toplantısında tartışıldı. İşçilerin, emekçilerin ve öğrencilerin katıldığı toplantı, bir yoldaşımızın sunumu ile başladı.

Sunum yapan yoldaşımız, Gerçek gazetesinin başyazısı ve MESS sözleşmesi değerlendirmeleri ışığında yasakların ancak işgal, grev ve direnişlerle aşılabileceğini ifade etti. Ayrıca, MESS fabrikasında örgütlü 130 bin işçinin mücadelesine değindi. Yoldaşımız, ''kazanılan ne varsa metal işçisi kazanmıştır'' tespitinin siyasette de yansımasını bulacağını söyledi, istibdadın ve emperyalizmin yenilmesi için işçilerin birleşerek mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekti. Sunumda öne çıkan bir diğer başlıkta ise yoldaşımız, AKP-MHP ittifakının seçimlerin ötesinde, istibdadın genişletilmesi, savaşın devamı ve faşistleşme bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan sunumun ardından tartışma bölümüne geçildi. Okur toplantısının tartışma bölümünde, güncel siyasal gündem, Ortadoğu, sınıf mücadelesi ve kadın sorunu gibi birçok konuya değinildi. Söz alan bir kadın yoldaşımız, AKP döneminde kadınlara uygulanan taciz, tecavüz ve cinayetlerin fazlalığına dikkat çekti. Öz savunmanın kadınlar için ne kadar önemli bir duruma geldiğini bir kez daha vurguladı. Kadınların mücadelesinin ancak emekçi kadınların en öne çıkmasıyla başarıyla ulaşacağını vurgulayarak 8 Mart'a çağırdı.

Toplantının bir başka önemli tartışması ise kurucu meclisin önemi üzerineydi. Zincirsiz bir kurucu meclis talebi etrafından işçilere ve emekçilere bir mücadele yolu çizilmesi gerektiği tartışıldı. Türkiye'nin Afrin'e yaptığı operasyon da Gerçek okurları tarafından konuşuldu. Bir yoldaşımız savaş politikalarının hiçbir şekilde emperyalizme karşı bir nitelik taşımadığını, halkın çıkarlarını yansıtmadığını, NATO'dan çıkmadan İncirlik'i kapatmadan ne Türkiye'ye ne de Ortadoğu'ya barış geleceğini söyledi. ABD'nin varlığının güvenlik sağlamadığı tam tersine Ortadoğu'da yaşayan tüm halklar için tehdit olduğunu ekledi.

Sunum ve tartışmalardan sonra Devrimci İşçi Partisi İzmir İl Örgütü'nde gerçekleştirilen okur toplantısı, mücadelelerde buluşma çağrısı ile sona erdi.