İzmir Schneider’de grev

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, patron sendikası EMİS (Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası) ile sürdürülen toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 20 Ocak’ta greve çıktı. Tuzla, Gebze, Kartal, Manisa ve İzmir'de bulunan 12 fabrika’ da grev, 2200 işçinin güçlü ve coşkulu katılımıyla başladı.

İzmir Çiğli Schneider Fabrikasında sabah saatlerinde toplanan işçiler saat 13:00’te, aynı Organize Sanayide grevde olan Sekromeç işçileri, Birleşik Metal-İş Sendikası temsilcileri ve siyasi kurumların katılımı ile basın açıklaması gerçekleştirdi. Çiğli Schneider işçisi adına basın açıklamasını Schneider İşyeri Baştemsilcisi Sedat Sadak okudu. Basın açıklamasında “Bizler bugün grev nöbetini devraldık. Gelecek arkadaşlarımıza bu nöbeti devredeceğiz. Schneider işçileri olarak mücadele ateşini Çiğli Organize’den yaktık” diyerek metal grevinin olası grevlerin öncülüğünü üstleneceğini dile getirdi. Basın açıklaması sırasında sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”,“Yaşasın örgütlü mücadelemiz” “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” sloganları atıldı. Basın açıklaması sırasında grevin Bakanlar Kurulu kararı ile “Milli güvenlik” gerekçesi ile yasaklandığı duyuruldu. Grevin yasaklandığının açıklanması üzerine “İşgal, grev, direniş”,”İş ekmek yoksa barış da yok” sloganları atıldı. Schneider İşçisi yasaklamayı tanımayarak fabrika içerisine girerek fiili grev başlattı. Yaklaşık yarım saat sonra işçiler dış kapıya yürüyüş yaparak “Bu iş yerinde grev var” pankartı astı. Pankart önünde yapılan tören ile grev gözcüsü üç işçiye önlükleri giydirildi. Bu sırada sendika temsilcileri tarafından yapılan açıklama ile grev gözcüsü ve nöbetçi olan işçiler dışında ki işçiler evlerine gönderildi. Birleşik Metal-İş Sendikası temsilcileri grev nöbeti tutan işçilere “Üretimi durdurarak fiili grev yaptıklarını” söyleyerek ve grev pankartını sökerek grevi sonlandırdı.