Fransa Renault işçi temsilcileri Bursa’da

Fransa’dan Bursa’ya gelen Renault işçi temsilcileri, 28.04.2015 Salı günü saat 12.30’ da Bursa Birleşik Metal-İş şubesinde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Perşembe günü, Fransa’da Renault hissedarlar toplantısı olacağını, Bursa işçilerinin taleplerini gündeme getireceklerini söyleyerek, Renault fabrikasına inceleme yapılması için talepte bulunduklarını, ancak yönetimden cevap alamadıklarını belirttiler. Bursa Renault işçilerinin mücadelesini Fransa’ya duyurmak ve kamuoyu oluşturmak için işçilerle dayanışma içerisinde olacaklarını söylediler.

Yapılan basın açıklamasında; Renault grubunun, Renault Grubu Komitesi ve IndustriALL Global Union arasında imzaladığı “küresel sosyal, toplumsal ve çevresel sorumluluk” başlıklı anlaşmaya dayanarak, şirket yönetim kurulu Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun 87. Ve 89. Sayılı sözleşmelerinde bulunan sendika özgürlüğünü, sendika haklarının korunmasını, örgütlenme hakkını ve toplu sözleşme haklarını kabul etmiştir. Renault yönetiminin söz ettiği gibi, aynı anlaşmada işçilere sendika sendikaya katılıp katılmama ve istediği sendikayı seçme özgürlüğü tanınmıştır. Bu şartların yerine getirilmesi için müdahale edilmesini istiyoruz denildi.