DİSK’ten asgari ücret eylemleri: “Yaşanabilir ücret, yaşanabilir memleket”

DİSK asgari ücret

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2. toplantısının yapıldığı 13 Aralık tarihinde bölgesel olarak basın açıklamaları gerçekleştirdi. “Yaşanabilir ücret yaşanabilir memleket” şiarı ve asgari ücretin en az net 2.800 lira olması talebiyle yapılan eylemlere Devrimci İşçi Partililer de katıldı.

DİSK Ankara

Ankara

DİSK’in “Yaşanabilir ücret yaşanabilir memleket” başlıklı basın açıklaması Ankara’da, Ulus Atatürk Heykeli önünde saat 12:30’da yapıldı.

DİSK bölge temsilcisi Tayfun Görgün’ün okuduğu basın açıklamasında asgari ücretin ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konu olduğu, nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olacağı vurgulandı. Türkiye’de asgari ücretin Asgari Ücret Yönetmeliğine aykırı biçimde düşük belirlendiğini, işveren ve hükümet ittifakıyla TÜİK’in belirlediği tek bir işçinin asgari yaşam maliyetinin dahi altında kaldığını belirten Görgün, krizle birlikte sıçrayan enflasyonun ücretleri eritirken özellikle gıda ürünlerine gelen yüksek zamların işçileri açlığa mahkûm ettiğini ifade etti.

“Krizin bedeli patronlara”, “Köle değil işçiyiz, birleşince güçlüyüz” sloganlarının atıldığı eylem, DİSK’in taleplerinin açıklanmasıyla sona erdi.

Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması, milli gelir artışından yararlanması, geçim ücreti olabilmesi, işçilerin krize karşı korunması için net 2.800 lira olması gerektiği bildirilen açıklamada, talepler şu şekilde sıralandı:

  • Türkiye’de asgari ücret tek bir işçi için hesaplanmaktadır ve bu durum uluslararası standartlara aykırıdır. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
  • İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
  • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
  • İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Uyuşmazlık durumunda grev de dâhil toplu eylem hakkı tanınmalıdır.
DİSK İstanbul

İstanbul

DİSK’in "Yaşanılabilir ücret, yaşanılabilir memleket!" şiarıyla gerçekleştirdiği eylem, İstanbul’da saat 12:30’da Tophane’de bulunan Çalışma ve İş Kurumu önünde yapıldı.

Eylemde konuşma yapan Arzu Çerkezoğlu, işçi sınıfının tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlendiği sürece meydanlardan, sokaklardan müdahale ettiklerini, asgari ücretin iktidar ve patronların işbirliği ile belirlenmesine karşı durduklarını vurguladı. DİSK’in asgari ücrete dair taleplerini gibi sıraladı.

Basın açıklaması sırasında işçiler sık sık "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!", "Asgari değil insanca yaşam!", “İnsanca yaşamak istiyoruz!”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!” sloganlarını attı. Eylem yaşanılabilir bir asgari ücret ve memleket için mücadeleye devam etme çağrısıyla sona erdi.

 

DİSK İzmir

İzmir

DİSK’in “Yaşanabilir ücret, yaşanabilir memleket” şiarlı eylemi İzmir’de saat 12:30’da yapıldı. Çoğunluğunu Genel-İş, Güvenlik-Sen, Gıda-İş, Lastik-İş ve Emekli-Sen’in üyelerinin oluşturduğu emekçiler, Konak meydanı Kemeraltı girişinde bir araya geldi.

Eylemde, asgari ücretin sadece bu maaşla çalışan işçilerin ve onların ailelerinin değil, Türkiye’deki emekçilerin tamamının meselesi olduğu dile getirildi. Ağır ekonomik krizin gölgesinde, artan enflasyon karşısında asgari ücretin son iki yılda yüzde 12 oranında eridiği vurgulandı. DİSK üyesi emekçiler, insanca yaşam koşullarını sağlayabilmek için, asgari ücretin net 2.800 lira olması yönündeki temel taleplerini yeniden dile getirdi.

Eylem boyunca “Sefalet ücretine hayır”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Krizin faturası patronlara” sloganlarını haykıran emekçiler, basın açıklamasının sonunda, sendikalaştıkları için işten çıkarılan Tariş direnişçilerini ve grevlerinin 4. günündeki İZBAN işçilerini selamladı.

DİSK Eskişehir

Eskişehir

DİSK'in Eskişehir’deki "Asgari ücret net 2.800 TL olsun!" başlıklı eylemi saat 12:30'da Adalar Migros gerçekleşti.

Basın açıklamasının öncesinde Reysaş Taşıt Muayene İstasyonu ve Tüvtürk Araç Muayene İstasyonu’ndan işten atılan işçilerin haklı mücadeleleri selamlandı. Reysaş Taşıt Muayene İstasyonu'ndan Nakliyat-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçiler adına bir işçi söz alarak yaşadıkları süreci izah etti ve haklı mücadelelerine destek beklediklerini, direnişlerini zaferle taçlandıracaklarını belirtti. Sonrasında basın açıklamasını DİSK adına bölge temsilcisi Günay Ayaz okudu. Açıklamada ücretlerin enflasyon karşısında eridiği, bugün mevcut ücretlerin yaşanabilecek miktarda olmadığı ve asgari ücret belirlenirken eşit pazarlık ortamının oluşturulmasının elzem olduğu vurgulandı.

Eylem esnasında sık sık "Yaşasın sınıf dayanışması", "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Davamız ekmek davasıdır" sloganları atıldı. Devrimci İşçi Partisi Eskişehir Örgütü de eyleme “İşçi emekçi ücretleri enflasyona karşı korunsun” ve “Aylık enflasyon oranında her ay zam” yazılı dövizleriyle katıldı. Basın açıklaması sonrası ortak mücadele çağrısı yapılarak eylem sonlandırıldı.