DİSK'ten Ankara'da kıdem tazminatı eylemi

Kıdem tazminatının fona devredileceği haberlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine DİSK, “Kıdem tazminatımız iş güvencemizdir, dokunma!” diyerek örgütlü olduğu bölgelerde 7 Haziran günün basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bulunduğu sokağın başında saat 12:00’de toplanan işçiler “Kıdemi değil taşeronu kaldır” sloganını haykırarak bakanlığın önüne kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 12:30’da yapılan basın açıklamasını DİSK başkanı Kani Beko gerçekleştirdi. Beko yaptığı açıklamada, kıdem tazminatının fona devredilmesinin iş güvencesinin iyice yok olması anlamına geleceğini, işten çıkarmaları kolaylaştıracağını vurguladı. Asıl amacın iş güvencesini ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Beko, eğer kıdem tazminatını alamayan işçiler düşünülüyorsa, “kıdem tazminatını vermeyen patronlara yaptırım uygulansın, kıdem tazminatı her türlü işten çıkarmada ve istifa halinde süre koşulu olmadan ödensin, kıdem tazminatı tavanı kaldırılsın” diyerek bu konuda işçilerin taleplerini sıraladı. Beko, kıdem tazminatının fona devredilmemesi için gerekirse grev ve genel grev yapacaklarını açıkladı. 

Devrimci İşçi Partisi olarak “Kıdem tazminatına dokunmak genel grev sebebidir” yazılı dövizlerimizle katıldığımız eylemde, işçiler sık sık “Kıdemi değil taşeronu kaldır”, “Genel grev genel direniş” sloganlarını attılar. Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı mücadele için buluşan işçiler “Grev hakkımız engellenemez” diyerek son zamanlarda artan grev yasaklarını da protesto ettiler.