657 değişiklikleri ve laiklik için kamu emekçileri Ankara'da alanlara çıktı

KESK'in laik eğitim ve laik yaşam için, iş güvencesinin gaspına ve artan baskılara, soruşturmalara karşı aldığı 28-29 Mayıs tarihlerinde bölge mitingleri düzenleme kararı uyarınca Ankara'da da kamu emekçileri meydana indi. 28 Mayıs Cumartesi günü İç Anadolu Bölgesinin çeşitli illerinden gelen kamu emekçileri Ankara'daki sınıf kardeşleriyle Kolej Meydanı'nda düzenlenen mitingde bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kolej'e çıkan ana caddeler trafiğe kapatılarak alan mitinge hazır hâle getirilirken, KESK'e bağlı sendikalara üye emekçiler 12:00'de Kurtuluş Parkı'nın Dikimevi'ne bakan tarafında toplanmaya başladılar. Ağırlığını eğitim ve sağlık emekçilerinin oluşturduğu sendika kortejlerinin yanı sıra siyasi parti ve gruplar ile demokratik kitle örgütleri de alanda yerlerini aldılar. Devrimci İşçi Partisi olarak biz de "Laiklik için işçi hükümeti" ve "İşçiye iş güvencesi kamu emekçisine grevli toplu sözleşme" pankartlarımız ile mitinge katıldık. Gür bir sesle, iş güvencesi, kıdem tazminatı, laiklik ve sosyalizm sloganlarının haykırıldığı DİP korteji alanın en dikkat çekici kortejlerinden biri oldu. Devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından tertip komitesi adına konuşmalar yapıldı ve miting Grup Kibele'nin konseri ile son buldu.