Yunanistan EEK: İnsan haklarının ve toplumsal adaletin cesur savunucusu kardeşimiz Şiar Rişvanoğlu’na dokunma!

Şiar Rişvanoğlu

Savunma faaliyeti dolayısıyla geçtiğimiz günlerde “emniyet kuvvetleriyle uğraşmaya devam edersen…” diye başlayan ve çok ağır tehditler içeren bir kâğıt parçası eşliğinde bürosu saldırıya uğrayan yoldaşımız Avukat Şiar Rişvanoğlu ile dayanışma için düzenlenen imza kampanyası yeni imzalarla birlikte büyürken dayanışma ifadeleri dünyanın dört bir yanına yayıldı. Gerçek sitesinde önümüzdeki günlerde hem güncel imzalarla birlikte dayanışma kampanyasının haberini tekrar yayınlayacağız, hem de çeşitli ülkelerden gelen mesajlara yer vereceğiz.  

 

Şiar Rişvanoğlu, zulme ve  haksızlığa uğramış Kürt halkının yanı sıra baskı gören Türkleri ve başka mağdurları, baskı ve ayrımcılığa karşı yıllardır cesurca savunan, Türkiye’de tanınmış bir insan hakları avukatıdır.

Yoldaş Şiar Rişvanoğlu, aynı zamanda, Türkiye’deki kardeş partimiz DİP’in tanınmış bir kadrosudur. Şiar yoldaşın hümanizmi, sosyalist fikirleri, sosyal adalet ve özgürlük davasına adanmışlığı sebebiyle Yunanistan’da ve uluslararası alanda itibarı çok yüksektir.

Geçen pazar, Adana’daki ofisine binada kimse yokken saldırılmış ve dış kapının camı tuğlalarla kırılmış. Bırakılan bir kâğıt parçasına şöyle yazılmış: “Şanlı devletimizin emniyet kuvvetleri ile uğraşmaya devam edersen daha başka çok şeyler de parçalanır, dağılır. Ayağını denk al şerefsiz vatan haini!!!!!”

Faşist ve paramiliter devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen bu iğrenç ve alçakça eylem bariz bir ölüm tehdididir. Şiar, meslek hayatı boyunca duruşma salonlarında işkencecilere ve diğer suçların faillerine karşı mücadele etmiştir. Yakın zamanda da bu tür bir davaya bakmıştır. Bu tehdit bütün bu olayların bir ödülü olmalıdır.

EEK, bu faşist  terör eylemini, tüm Yunan işçi sınıfı ve halkı önünde, tüm uluslararası işçi ve halk hareketleri, demokratik kitle hareketleri ve özgürlük hareketlerinin önünde en ufak bir tereddüte yer bırakmayacak kesin bir dille kınamaktadır! Şiar Rişvanoğlu’na yönelik tehdit hepimize, bölgemizdeki ve tüm dünyadaki ezilenlere yönelik bir tehdittir.

Şiar Rişvanoğlu’yla ve şovenizmin, faşizmin ve devlet terörünün tüm kurbanları ile dayanışmaya!

Emperyalizm, yönetici sınıflar ve onların devlet aygıtları tarafından yayılan şovenist kışkırtmaların ve gerici savaş tehditlerinin, Ege Denizi’nin her iki yakasında, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve uluslararası alanda halkların üzerinde dolaştığı bu günlerde dayanışma her zamankinden daha hayati.

Enternasyonalizm olmadan artık nefes alamıyoruz!

Kardeşimiz Şiar Rişvanoğluna dokunma!

EEK Merkez Komitesi Politbürosu

Atina, 15 Temmuz 2020