Rusya Birleşik Komünist Partisi (OKP): Rişvanoğlu yoldaş ve diğer Türk komünistlerine destek ve dayanışma!

Şiar Rişvanoğlu

Savunma faaliyeti dolayısıyla geçtiğimiz günlerde “emniyet kuvvetleriyle uğraşmaya devam edersen…” diye başlayan ve çok ağır tehditler içeren bir kâğıt parçası eşliğinde bürosu saldırıya uğrayan yoldaşımız Avukat Şiar Rişvanoğlu ile dayanışma Gerçek sitesinde çeşitli ülkelerden gelen mesajlara yer vermeye devam ediyoruz.   

 

Devrimci İşçi Partisi yönetimine

Türkiye

 

Birleşik Komünist Partisi, Türkiye'de Erdoğan'ın baskıcı rejiminin güçlenmesini ve iktidarın, gerici yeni-Osmanlı politikasına karşı çıkan muhalefete, özellikle komünistlere ve sola yönelik baskıyı endişeyle izliyor. İktidar tarafından tamamen uydurulmuş Ergenekon davası, komünistlerin tutuklanması ve baskı altında tutulması, muhalif gazetelerin kapatılması ve bağımsız gazetecilerin, yazarların, müzisyenlerin yargılanması - bunların hepsi Türk siyasetinin son yıllardaki gerçekleridir. İktidar, doğrudan şiddeti ciddiye almıyor, aşırılık yanlısı grupların sağcı terörüne göz yumuyor, hatta bazen ona doğrudan ilham veriyor ve muhaliflerle savaşmak için kullanıyor.

Şimdi de yoldaşımıza yapılan alçakça ve acımasız saldırıyı öğrenmiş bulunuyoruz. Şiar Rişvanoğlu, Kürt halkının zulüm gören ve ezilen birçok mensubunu yıllardır baskı ve ayrımcılığa karşı cesurca savunan Türkiye'deki en iyi medeni haklar avukatlarından biridir. Devrimci İşçi Partisi'nin (DİP) bir militanı, OKP’nin müttefiki ve dostudur. Adana belediye başkanlığı için çok sayıda partinin desteklediği ortak isim olarak DİP’in adayı olmuştur. Sosyal adalete ve özgürlüğe bağlı bir komünisttir. Bir enternasyonalist olarak, her milletten insanı savunuyor, ancak Türkiye'de en çok ayrımcılığa uğrayan Kürt halkının haklarının tutarlı bir savunucusu olarak biliniyor. Duruşu, diğer şeylerin yanı sıra insan haklarına saygılıdır, çünkü Türkiye'de birçok avukat, mesleki ve yurttaşlık görevlerini ihlal ederek Kürtlerin sorunlarını araştırmayı reddediyor. Rişvanoğlu yoldaş, Türkiye'nin milliyetçi hükümetini hem Kürt meselesini hem de ulusal politikanın diğer acil sorunlarını çözememekle ve isteksizlikle eleştiriyor, kamuoyunda birçok konu üzerine fikirlerini açıklıyor.

Geçen hafta Adana'da Rişvanoğlu yoldaşın bürosu saldırıya uğradı, camlar tuğlalarla kırıldı ve üzerine bir not eklendi: “Şanlı devletimizin emniyet kuvvetleri ile uğraşmaya devam edersen daha başka çok şeylerde parçalanır, dağılır. Ayağını denk al şerefsiz vatan haini!!!!!!”

OKP, bu alçakça provokasyonu bir yandan Erdoğan rejiminin gerici özünün bir tezahürü olarak, diğer yandan da komünistlerin Kürtlerin hakları ve kurtuluşları için yıllarca süren mücadelesinin tanınması olgusunun ifadesi olarak görüyor. Türk güvenlik güçlerinin hizmetindeki suç holiganları geçmişten beri iktidarların en kirli emirlerini uyguladılar, on yıllardır Türkiye'de hiçbir şey değişmedi.

Yoldaşlarımıza yönelik faşist provokasyonları kategorik olarak kınıyor, Rişvanoğlu yoldaş ve diğer Türk komünistlerine destek ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Şovenizmin, sağcı terörün, insanı aşağılayan eşitsizliğin ne Türk topraklarında ne de başka bir ülkede yeri yoktur.

Türkiye hükümetinin emperyalist politikalarına, anti-komünist terörizme, Erdoğan Türkiye'sinin şovenist politikasına karşı duralım! Anti-emperyalist dayanışma ve halkların kardeşliği için!

Birleşik Komünist Parti (OKP) Merkez Komitesi Sekreteri

Daria Mitina

12 Ağustos 2020