DİP Girişimi ve SDP İzmir örgütleri ortak panel düzenledi

Blok mu, Cephe mi CHP mi? başlığıyla düzenlenen panel, Devrimci İşçi Partisi İzmir il örgütünün binasında 14 Aralık 2010 Salı günü gerçekleşti. Panele DİP Girişimi, SDP ve TÖP militanlarının yanı sıra geniş bir dinleyici kitlesi katıldı. Panelde SDP adına söz alan SDP Parti Meclisi 'nden bir üye, şu an önlerinde varolan sorunun, CHP'li ya da CHP'siz seçim işbirliği olmadığını, bu tür konuların koşullara bağlı olarak sonuçlandırılması gerektiğini, son olarak seçimlerden bağımsız olarak ilkesel olmamak kaydıyla üçüncü ya da kendi tanımlamaları gereği Kürt hareketi ve sosyalist hareketle ikinci bir cephenin kurulması gerektiğini belirtti.
 
DİP Girişimi adına söz alan Devrimci İşçi Partisi kurucularından Sungur Savran ise konuşmasına öncelikle SDP ve TÖP temsilcilerine asılsız ithamlarla yapılan saldırıları kınayarak başladı. Daha sonra sosyalist hareketin işçi sınıfı ve Kürt hareketinin seçimlerden bağımsız olarak, burjuvazinin iki kampından bağımsız üçüncü bir cephenyi daimi olarak kurması gerektiğini belirtti. CHP ile yapılacak olası bir ittifaktan uzak duracaklarını kesin bir dille belirten Sungur Savran olası CHP ittifakı durumunda, böylesi bir ittifakta burjuvazi ile işbirliği yapmamak için kesinlikle yer almayacaklarını, güçleri yettiğince alternatif bir cephe örme çabasında olacaklarını ve bağımsız adaylarla seçimlere katılacaklarını beyan etti.

İkinci turda katılımcıların görüş ve sorularının alındığı panel, birlik ve dayanışma mesajları içeren konuşmalarla sona erdi.