Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! Kıdem tazminatına dokunmak genel grev sebebidir!

DİP kıdem tazminatı bildirisi

Kıdem tazminatı hakkımız, patronları işten atmaktan caydıran ve elimizde kalan son iş güvencemizdir.

Kıdem tazminatına göz dikenler patronları bu yükten kurtarmak, krizin faturasını kitlesel ve maliyetsiz işten çıkartmalarla biz işçilere ödetmek istiyorlar.

Neden işçilerin çoğunluğu yasal hakkı olduğu halde kıdem tazminatı alamıyor?

Çünkü patronlar işçilerin yasal haklarını gasp ediyor ve yasaları uygulamakla yükümlü hükümet bu hak gaspına göz yumuyor.

Çünkü 25/2 maddesi ile işçilere iftira atıp, kıdem tazminatını gasp ediyorlar. İş yasasını patronların çıkarına düzenlemişler. İftira atan iddiasını ispatlamakla değil, işçi masumiyetini kanıtlamakla sorumlu tutuluyor.

Çünkü patronlar sendikalaşmayı engellemek için işçilerin anayasal haklarını çiğniyor ve hükümet göz yumuyor.

Kıdem tazminatı sorunu nasıl çözülür?

Sendikalı işyerlerinde patronlar kıdem tazminatı hakkını gasp edemiyor. Sendikalaşma kıdem tazminatının güvencesidir.

Patronlara iftira atma serbestliği sağlayan 25/2 kaldırılmalıdır. Patron iddiasını ispat etmek zorunda bırakılmalıdır.     

Mevcut sistem dahilinde tek gün çalışanın ve işten kendi isteğiyle ayrılanların da tazminat hakkı kazanacağı düzenlemeler yapılabilir ve yapılmalıdır.

Fona devir yağmadır!

Geçmişte konut edindirme yardım fonunu, deprem vergisiyle toplanan paraları yağmaladılar. Bugün işsizlik fonunu yağmalıyorlar. Yarın da kıdem tazminatı fonunu yağmalayacaklar. Önce yağmaladığınız fonların hesabını verin, işçinin alınterinden kestiklerinizi sahibine geri verin!

Kıdem tazminatı hakkımıza dokundurtmayız! Geleceğimizi karartmayız!

Kıdem tazminatı işçi sınıfının gözü gibi koruması gereken bir hakkıdır. Kırmızı çizgimizdir. Kıdem tazminatını gelecek kuşaklar için de korumak zorundayız. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diye bir sorun varsa 1999’da ve sonrasında emeklilik hakkımızı savunamadığımız içindir. Aynı hataya düşersek geleceğimizi göz göre göre karartmış oluruz.

Ayrı gayrı yok! Birleşik işçi cephesi var!

Türk-İş ve DİSK’in kıdem tazminatını kırmızı çizgi kabul eden ve genel grev sebebi sayan genel kurul kararları vardır. Bu sendikalar kararlarının gereğini yapmalıdır. Hak-İş fon tuzağını savunarak patronların ekmeğine yağ sürmektedir. Hak-İş’li kardeşlerimiz yöneticilerinin bu yanlış yoldan dönmesi için seslerini yükseltmelidir. Sendikalı, sendikasız, çalışan ve işsiz tüm işçi ve emekçiler kıdem tazminatı hakkımızı savunmak için birleşmelidir.

Kıdem tazminatını korumanın yolu işçilerin birliğinden ve genel grevden geçer!  

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2019 tarihli 112. sayısında yayınlanmıştır.