İstibdada, sömürüye, erkek egemenliğine, emperyalizme karşı, ekmek, gül ve hürriyet için 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne!

Sömürüye, esnek, güvencesiz, sendikasız çalışmaya karşı 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne!

Son açıklanan resmi rakamlara göre neredeyse her 5 kadından biri işsiz. Genç kadınlarda bu oran daha da artıyor, %29,8'e yükseliyor. Bu, her 3 genç kadından biri demek!

Her şeyin piyasaya terk edildiği bu düzende, iş bulabilen kadınlar da esnek, güvencesiz işlerde, sağlıksız koşullarda, düşük ücretlere çalışıyor. Ama emekçi kadınlar buna karşı yılmıyor, mücadelelerin içinde yer alıyor. Hatta bu mücadelelerin en önünde yürüyor. Örnek mi? HT Solar fabrikasındaki metal işçisi kadınlara bakın! HT Solar işçisi, daha iyi koşullarda çalışmak ve yaşamak için örgütlendi. İşten çıkarma saldırısı karşısında üretimi durdurdu. Fabrikayı işgal etti. Ve kazandı! Bu mücadelenin önünde de metal işçisi kadınlar vardı.

8 Mart, emekçi kadınların erkek egemen kapitalist sisteme karşı bu mücadeleyi yükselttiği gündür!

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, güvenceli, tam zamanlı, sigortalı, sendikalı istihdam hakkımızı savunmak için, çalışmak isteyen her kadına iş talebini yükseltmek için  8 Mart'a çağırıyor!

Kadına yönelik şiddete karşı 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne!

Sadece kadın işsizliği değil, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri de artıyor. 2016'da 328 kadın, kadın cinayetlerinde yaşamını yitirmişti. 2017'de daha da fazla kardeşimizi, 409 kadını kurban verdik. Yani bu ülkede her gün en az bir kadın erkek şiddeti dolayısıyla yaşamını yitiriyor! Dayak, cinsel taciz, tecavüzü de dâhil ettiğimizde kadına yönelik şiddetin boyutlarını hayal etmek bile zor.

Kadına yönelik şiddet artıyor, çünkü bu iktidar şiddeti körükleyecek politikalar izliyor. Mahkemeler failleri kolayca serbest bırakıyor. Hükümet "tecavüz yasası" olarak anılan bir yasayı meclisten geçirmeye çalışıyor. Bir yandan çocukların cinsel istismarına karşı sözde önlemlerden bahsediyor ama diğer yandan müftülere nikâh yetkisi vererek çocuk gelinliğe davetiye çıkarıyor. Ama kadınlar bu alanda da susmuyor! Şiddete karşı yaşamına sahip çıkıyor. Kadın düşmanı yasalara karşı mücadele ediyor, bu yasaların geçmesini engelliyor!

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, iyi hal ve tahrik indirimine karşı çıkıyor, kadınlara yönelik işlenen suçlarda ağırlaştırılmış cezalar uygulanmasını savunuyor. Kadınların erkek şiddetine karşı özsavunma hakkının meşru bir hak olduğunu ileri sürüyor. Şiddete karşı özsavunma örgütleri kurma çağrısı yapıyor. Ve tüm bu talepleri birlikte yükseltmek için 8 Mart'a çağırıyor!

Emperyalizme karşı 8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

Bugün emperyalizmin ve Ortadoğu’nun gerici iktidarlarının izlediği politikalar sonucu, kadınların köle pazarlarında satıldığı, aşağılandığı, tecavüz ve işkenceye maruz kaldığı bir barbarlığın ortasında yaşıyoruz. Bu barbarlıktan kaçan ve Türkiye’ye sığınan kadınlar ya benzer tehditlerle karşı karşıya kalıyor, ya da en iyi ihtimalle emperyalist Avrupa Birliği ile yapılan pazarlıklarda diğer mültecilerle birlikte bir koz olarak kullanılıyor.

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, Ortadoğu’da kadınlar emperyalizmin yarattığı bu yıkımın ve barbarlığın ortasında yaşadıkça hiçbirimizin güvende olamayacağını söylüyor. Geleceğimizi, yaşamımızı tehdit eden emperyalizme karşı mücadeleyi kadın kurtuluş mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak meydanlara taşımak için 8 Mart’a çağırıyor.

İstibdada karşı 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne!

Türkiye'de adım adım inşa edilen istibdad rejimi, temel hak ve özgürlüklerimize göz dikiyor. Bir gecede çıkarılan OHAL KHK'ları ile haklarımız elimizden alınıyor. OHAL yasakları mücadelemizin önüne dikiliyor. Emekçi halkın, ezilenlerin, kadınların iradesi zincire vurulmuş durumda. Ama bu zincirler öyle sarsılmaz, kırılmaz değil. Bu zincirler istibdada karşı mücadele ile kırılacak ve kırıldıkça emekçi halkın elleriyle Türkiye'nin yeniden kuruluşunun yolu açılacaktır.

Devrimci İşçi Partili Kadınlar,  İstibdada karşı mücadeleyi yükseltmek için 8 Mart'a çağırıyor!

Sermayenin, emperyalizmin, istibdadın ve erkek egemenliğinin zincirlerini kırmaya Türkiye’yi zincirsiz bir Kurucu Meclis ile yeniden kurmaya çağırıyor!

"Ekmek ve Gül" şiarından "Ekmek ve Hürriyet" talebine: 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne! 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, emekçi kadınların mücadelesine dayanıyor. Önce dokuma işçisi kadınlar 1857'de 10 saatlik işgünü ve insanca çalışma koşulları talebiyle greve gitti. Ardından 1908'de 15 bin tekstil işçisi kadın ABD'nin New York kentinde daha kısa çalışma saatleri daha yüksek ücretler, doğum izni ve oy hakkı talebiyle bir mücadele başlattı. Mücadele eden kadınların diğer işçilerle ilişkisini kesmek için, işçi kadınları fabrikaya kilitlediler ve fabrikada "bilinmeyen bir nedenle çıkan" yangın sonucu 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. Kadınların yaşamları pahasına verdikleri bu mücadelenin en öne çıkan sloganı, "Ekmek ve Gül" idi. Ekmek, yaşama güvencesini, gül ise daha insanca, daha güzel, kadının da izini taşıyan bir yaşamı simgeliyordu. 100 yılı aşkın bir süre önce "Ekmek ve Gül" şiarıyla başlayan bu mücadele bugün bu topraklarda emekçi kadınların "Ekmek ve Hürriyet" mücadelesi ile devam ediyor.

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, emekçi kadınları ekmeğimizi çoğaltmak için 8 Mart'a çağırıyor! Kadınların da sesinin eşit çıkacağı bir toplumu kurmak için meydanlara çağırıyor! Patronların emrindeki OHAL ve istibdad rejimine karşı "Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet!" şiarını 8 Mart meydanlarında yükseltmeye çağırıyor!

Geçici işlerde, güvencesiz, düşük ücretlere ve esnek çalışmaya hayır! Güvenceli, tam zamanlı, sigortalı, sendikalı istihdam hakkımız! Çalışmak isteyen her kadına iş! Eşit işe eşit ücret!

Kadınların geceleri şiddetten korunabilmesi için sokaklar iyi aydınlatılsın, kamu ulaşımı yaygınlaştırılsın! Fabrikalara, işyerlerine personel servisi zorunluluğu getirilsin!

Kadınlara karşı taciz, tecavüz, cinayet suçlarını işleyenlerde iyi hal ve tahrik indirimlerine son verilsin! Kadınlara yönelik suçlara ağırlaştırılmış caydırıcı cezalar uygulansın!

Şiddete karşı özsavunma hakkını kullanan kadınlar yargılanamaz. Özsavunma yaptığı için tutuklanan, hüküm giyen tüm kadınlar serbest bırakılsın!

Kamu tarafından finanse edilen, kadınların yönetiminde yeterli sayıda kadın sığınağı açılsın! Erkek şiddetine karşı kadınların yönetimi altında özsavunma örgütlenmeleri kuralım!

Emperyalistler Ortadoğu’dan defolsun! Türkiye NATO’dan çıksın! İncirlik Üssü kapatılsın! Türk, Kürt, Arap ve İran halklarının eşit ve özgür geleceği yaşasın Ortadoğu Sosyalist Federasyonu!

Kahrolsun istibdad! Yaşasın hürriyet!

Devrimci İşçi Partili Kadınlar