DİP Bildirisi: İşini, ekmeğini, canını korumak için ocaklardan çıkmayan maden işçisi yalnız değildir!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra, Armutcuk, Gelik ve Üzulmez'de maden işçileri ocaklardan çıkmıyor. İşçiler madenlerin özelleştirilmesine yönelik AKP iktidarının hazırladığı ve komisyondan geçirilen torba yasanın 58’inci maddesinin taslaktan çıkarılmasını istiyor. Bu isteği tamamen doğru buluyor, maden işçilerinin haklı ve meşru eylemini destekliyoruz. Tüm Türkiye işçi sınıfını ve emekçileri de maden işçileri ile dayanışmaya çağırıyoruz.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma her yerde olduğu gibi madenlerde de rödovans sistemi adıyla işçilerin işini, ekmeğini en önemlisi de canını tehdit ediyor.Bu tartışma götürmez bir gerçektir.

Soma’da 301 maden işçisinin katleden, Ermenek’te 18, Kozlu’da 8, Karadon’da 30, son olarak Şırnak’ta 8 işçinin canına kıyan taşerondur. Tüm büyük maden kazaları özel madenlerde ve taşeronun bulunduğu yerlerde olmaktadır.

Maden Mühendisleri Odası’nın açıkladığı rakamlara göre Zonguldak’ta TTK maden ocaklarında özel madenlerden 3 kat daha fazla üretim yapmakta ama özel madenlerde 5 kat daha fazla ölüm yaşanmaktadır.

Özelleştirmeye karşı “özelde öleceğimize meydanlarda ölürüz!” diyen maden işçisi edebiyat yapmıyor. Düpedüz gerçeği haykırıyor.

Zonguldak’ta maden işçisi canını kurtarmak için madenlere inmiştir ve çıkmamaktadır! Maden işçisi nefsi müdafaa yapmaktadır!

Madenlerde katilin adı taşerondur! Azmettirici ise özelleştirmenin önünü açan patron iktidarıdır.İşçilerin tepkisini çeken torba yasanın 58. Maddesi daha az işçiyle daha çok kömür çıkarmak, madenleri özel sektöre ve taşerona peşkeş çekmek, daha fazla kâr uğruna işçinin canına kast etmektedir.

Görkemli Zonguldak madenci yürüyüşünü yapan, şanlı bir mücadele deneyimine sahip maden işçileri bugün ocaklarda direnerek bir kez daha tüm işçi sınıfına hakkını almak için gidilecek yolu göstermektedir. Maden işçisinin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Talepleri hepimizin talepleridir.

Torba yasanın 58. Maddesi derhal geri çekilsin!

Madenlerde özelleştirme planlarına son verilsin!

Katil taşeron madenlerden dışarı!

İşçi alınsın üretim artsın!

Taşeron yasaklansın herkese güvenceli kadro!

Tüm madenler işçi denetiminde kamulaştırılsın!

Devrimci İşçi Partisi Politbürosu