Partido Obrero'nun 24. Kongresi: İşçilerden, emekçi kadınlardan, gençlerden oluşan bir şölen

Devrimci İşçi Partisi'nin Arjantin'deki kardeş partisi Partido Obrero (PO-İşçi Partisi), 13-16 Nisan tarihleri arasında 24. Kongresi'ni Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirdi. 24 eyaletten çoğunluğu işçilerden ve emekçilerden oluşan 348 delegenin katıldığı kongrede Devrimci İşçi Partisi (DİP) ve Uruguay'dan Partido de los Trabajadores (PT-Emekçiler Partisi) adına uluslararası temsilciler de bulundu. Brezilya, Şili, Yunanistan ve Venezüealla'dan kardeş partiler de PO kongresini selamlayan mesajlar gönderdiler.

Kongre, Arjantin'de Macri hükümetinin emekçilere karşı saldırılarının yoğunlaştığı ve buna karşı mücadelelerin ve kitle hareketlerinin yükseldiği yeni bir döneme girildiği tespitini yaptı. Solun ve işçi hareketinin bu durum karşısında sendikal bürokrasiye karşı duracak, işçi sınıfı politikasını bir alternatif olarak bütün mücadelelerin önüne koyacak bir cephe kurulması için mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. PO militanlarının son dönemde birçok önemli sınıf ve kitle mücadelesine önderlik etmelerinin bu perspektifin doğruluğunu gösterdiği vurgulandı. Kongre, bu doğrultuda, Partido Obrero'nun en önemli gücünü oluşturarak içinde yer aldığı Frente de Izquierda y de los Trabajadores'e (FİT-Solun ve İşçilerin Cephesi) ve genel olarak sola yönelik bir açık mektup yayınlanmasına, ortak bir program ve eylem planı belirlemek amacıyla işçi hareketi ve sola hep birlikte düzenlenecek bir kongre için çağrı yapılmasına karar verdi. İlk adımı 1 Mayıs'ta atarak, FİT'e son dönemdeki büyük sınıf mücadelelerinin liderlerini ön plana çıkaran ortak sosyalist, enternasyonalist bir işçi eylemi çağrısı yapma kararı aldı.

Arjantin politikasına ilişkin uzun ve canlı tartışmaların ardından oybirliği ile alınan bu kararların yanı sıra, dört gün boyunca çeşitli komisyon çalışmaları ile farklı konular da ele alındı. DİP ve Urugay'dan PT'nin de yer aldığı uluslararası komisyonda dünya durumu ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Dünya çapında ekonomik kriz, savaş tehlikesine karşı anti-kapitalist, anti-emperyalist bir bağımsız işçi sınıfı politikasının gerekliliği ifade edildi.

Partido Obrero son dönemde kadın hareketine önderlik edecek bir güç olarak yükselme bakımından önemli bir atılım yapmış durumda. Bu nedenle ilk defa bu kongrede oluşturulan kadın komisyonunda kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı emekçi kadınların önderliğinde bir program ve mücadele hattı üzerine tartışıldı. Bir dizi genç militanın yer aldığı kongrede, bir gençlik komisyonu da kuruldu, gençliğin çok çeşitli sorunlarını ele alan bir tartışmanın ardından bir mücadele ve eylem programı benimsendi.

En önemlisi de işçi komisyonunda sendika bürokrasisine karşı sınıf mücadeleci bir perspektifle alınan kararlardı. PO militanı Pablo Viñas ülkenin en büyük medya tekelinin matbaasında, AGR-Clarín'de baştemsilci. 83 günlük işgalin ardından AGR-Clarín işçilerinin mücadelesi çadır direnişi şeklinde ve PO'nun yönetiminde devam ediyor. Ülkenin en önemli sendikalarından lastik işçileri sendikası SUTNA'nın genel sekreteri PO militanı Alejandro Crespo. Arjantin'de eğitim emekçileri mücadele içinde, her gün meydanlarda ve bu mücadelenin önderliğinde sayısız PO militanı yer alıyor. Farklı kentlerde irili ufaklı mücadelelerde PO militanları öne çıkıyor. Kongrenin işçi komisyonunu da bu yoldaşlar oluşturuyordu.

Partido Obrero kongresi sınıf bileşimi, öncü işçilerden, kadın mücadelesine, gençlik mücadelesine önderlik eden kadrolardan öne çıkan delegeleri ile yeni merkez komitesini de bu bileşime uygun bir şekilde oluşturdu. Bu yıl sonunda yapılacak Arjantin seçimleri için adaylarını bu perspektifle ve siyasi duruma ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda yine kongrede belirledi.

DİP, PO kongresinde!

Devrimci İşçi Partisi adına Partido Obrero'nun kongresine katılan yoldaşımız, konuşmasının başında, KHK'larla işlerinden atılan ama mücadeleye devam eden, Çorlu'da mahkemede kadınların dayanışması ve halkların kardeşliği yargılanamaz diyen, halk isyanından sonra Antalya'da mahkemede "Benim partim Devrimci İşçi Partisi. Tabii ki hükümeti eylemlerimizle sarsmak ve sonunda devirmek istiyoruz" diyen, Bursa'da sarı sendika ve patron işbirliğine karşı mücadele eden, Antalya'da, Manisa'da sendikalaşma için çalışan, örgütlü olduğu tüm kentlerde istibdada, sömürüye ve emperyalizme karşı mücadele eden tüm militanları adına PO kongresini selamladı. DİP'in dünya ve Türkiye durumu hakkında görüşlerini ifade eden bir konuşma yaptı. Dünya çapında bir üçüncü dünya savaşı eğilimi ve üçüncü büyük depresyonla birlikte ortaya çıkabilecek üçüncü bir dünya devrimi dalgasına değinerek, Dördüncü Enternasyonal'in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu içindeki partilerin, işçi sınıfının uluslararası önderlik krizini çözme yönünde adımlar atmasının böyle bir aşamada kritik önem taşıdığını ifade etti.

 

 AGR-Clarín işçileri kazanırsa hepimiz kazanırız

Gerçekgazetesinin sayfalarında daha önce AGR-Clarín işçilerinin mücadelesini okurlarımıza aktarmıştık. Arjantin'de 2016 yılında 5.000'den fazla işyeri kriz nedeniyle kapatıldı, 200 binden fazla işçi işten atıldı. 16 Ocak'ta sıra AGR-Clarín işçilerine geldiğinde ise bu sefer patronlar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar ve işçiler iş güvencelerine sahip çıkmak için işyerlerini işgal ettiler. Çünkü patron içerideki örgütlülüğü ortadan kaldırmak için işyerini kapatmaya çalışıyordu, çünkü yıldan yıla çeşitli toplu sözleşmelerle AGR-Clarín işçileri önemli kazanımlar elde etmişlerdi. 16 Ocak'ta başlayan işgal 83 gün devam ettikten sonra, devlet ve polis baskısı ile dışarıya taşındı, kapı önünde bir çadır ile devam ediyor. AGR-Clarín işçileri kent merkezinde yaptıkları eylemlerle hem kararlılıklarını göstermeye hem de dayanışmayı büyütmeye devam ediyorlar. 12 Nisan günü bir yürüyüşün ardından Çalışma Bakanlığı’nın önünde yaptıkları eylemle, işlerini geri alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek Çalışma Bakanlığı’nın kriz bahanesiyle patronların tamamen kuralsız bir çalışma düzeni kurmasına izin vermemesi gerektiğini ifade ettiler. 15 Nisan akşamı, işgalin 90. gününde matbaanın kapısının önünde bir dayanışma gecesi düzenlendi. Bu dayanışma gecesinde baştemsilci Pablo Viñas yaptığı konuşmada Devrimci İşçi Partisi'ne ve Gerçekgazetesine AGR-Clarín işçilerinin sesini, taleplerini Türkiye'deki işçilere taşıdığı için teşekkür etti. Eylemin başlamasının ikinci ayının sonunda DİSK Basın-İş sendikası AGR-Clarín işçileriyle dayanışma için çeşitli eylemler düzenlemişti.

Eğitim emekçileri haklarına sahip çıkıyor

Eğitim emekçileri, Macri hükümetinin eğitim sisteminde reform adı altında yapmaya çalıştığı, eğitim emekçilerinin haklarına yönelik saldırılar içeren ve eğitimin bir kamu hizmeti olarak tasfiyesi yönünde düzenlemeler getiren değişikliklere karşı mücadele ediyor. Eğitim emekçileri taleplerini iletmek ve hükümete bu düzenlemeyi geri çekmesi için baskı yapmak amacıyla Kongre binasının bulunduğu meydana bir çadır kurmak istediğinde, polis saldırısına maruz kaldılar. Bu saldırıya karşı ülkenin çeşitli yerlerinde eğitim emekçileri 11 Nisan günü bir yürüyüş gerçekleştirdi. Buenos Aires'te yapılan yürüyüşün ardından Plaza de Mayo'da (Mayıs Meydanı) bir forum yapıldı. Forumda hükümetin bu saldırılarını teşhir etmek ve düzenlemelerin geri çekilmesini sağlamak amacıyla güçlü bir mücadele yükseltmek için tüm eğitim emekçilerinin ülke çapında greve gitmesi tartışıldı.

 

#NiUnaMenos - Tek bir kadın daha eksilmesin!

Arjantin'de resmi rakamlara göre her gün ortalama bir kadın erkek şiddeti yüzünden yaşamını yitiriyor. Partido Obrero ve onun kadın örgütü Plenario de Trabajadoras (PDT- Kadın Emekçiler Genel Örgütü) kadın cinayetlerine karşı mücadelenin önemli güçlerinden birisi. Peronist Gençlik Örgütü üyesi genç bir kadın olan Micaela García'nın öldürülmesinin ardından PTD ve PO'nun da aralarında bulunduğu örgütler 12 Nisan günü Mayıs Meydanı'nda bir eylem düzenledi. Hareketin neredeyse dünya çapında bilinen ve gittikçe başka ülkelere de yayılan sloganı "NiUnaMenos" (Tek bir kadın daha eksilmesin) bir kez daha Mayıs Meydanı'nda yükseldi. PO ve PDT, devletin bu cinayetlerindeki sorumluluğunu teşhir etti.

 

 

 

 

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2017 tarihli 91. sayısında yayınlanmıştır.