Arjantin işçi sınıfı, faşizme direniyor!

Arjantin işçi sınıfı, faşizme direniyor!

Arjantin’de Javier Milei isimli ön-faşist başkanın devletin de gücünü arkasına alıp işçi sınıfının tüm kazanımlarına savaş açtığını gazetemizin okurları hatırlayacaktır. Bu saldırılara Milei ve yandaşlarının “Torba Yasa Tasarısı” ile bir yenisi daha eklendi. Kira bedellerine konan üst sınırın kaldırılmasından özelleştirmelere, emekli maaşlarının kırpılmasından işçi eylemlerine yasal kısıtlamalar getirilmesine birçok işçi düşmanı maddeyi içeren yasa paketi, burjuva basınınca dahi “ülkeyi yeniden yapılandırma hamlesi” olarak görülüyor. Elbette bu yeniden yapılandırmanın burjuvazinin suretinde olacağını söylemiyorlar! Arjantin’in emekçi halkı ise bu yasaya 24 Ocak Çarşamba günü 12 saat süren bir genel grevle cevap verdi. Hemen her sektörden on binlerce işçinin katıldığı grev, Arjantin halkının Milei’nin saldırılarına bugüne kadar verdiği en büyük cevap. Buna rağmen yasa paketi, 26 Ocak’ta Parlamento’nun alt kamarasından geçti. Bu da işçi sınıfının faşizmi geriletmek ve işçi düşmanı saldırılara geçit vermemek için kendi eylem gücünü arttırması ve üretimden gelen gücünü daha etkili bir şekilde kullanması gerektiği yönünde bir kanıt. Arjantin işçi sınıfı önderlerine düşen görev, 24 Ocak’ta sağlanan birliği güçlendirmek ve sürekli hale getirmek, dahası, Milei’nin oy deposunu oluşturmuş güvencesiz işçi kesimlerini (teslimat uygulamalarının kuryeleri vb.) ve gecekondu mahallelerinde yaşayan kent yoksullarını da sınıf mücadelesine kazanmak. Ancak o zaman yasa tasarısının burjuva parlamentosundan geçmesi engellenebilir, işçi düşmanı politikalar püskürtülebilir. Faşizm de ancak böyle yenilir.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Şubat 2024 tarihli 173. sayısında yayınlanmıştır.