Mahalla yine ayakta!

Mısır’da Ğarbiya eyaletinin Mahalla el Kübra kentinde Mısır İplik ve Dokuma Şirketi adlı kamu işletmesinin 16 bin işçisi, 7 Ağustos’tan 19 Ağustos’a kadar 12 gün boyunca greve çıktı. İşçilerin talepleri esas olarak ekonomikti, ama aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin görevden alınmasını da gündeme getirmişlerdi. Yönetim önce yüzde 10 çıplak ücret artışı talebini karşılamayı vaat etti. Ama işçiler grevi kararlı biçimde sürdürünce, bütün taleplerin karşılanacağı vaadi verildi, grev böylece sona erdirildi.

Şirket ve bulunduğu Mahalla kenti Mısır’da sınıf mücadeleleri açısından büyük önem taşıyor. 2008’de Mahalla tekstil sektöründeki 32 büyük firması ve 60 bin işçisiyle Mısır genel grevinde yerini almıştı. 2011’de diktatör Hüsnü Mübarek’i deviren Mısır devrimi sırasında da Mahalla işçileri çok önemli bir rol oynamıştı. Bugün Bonapartist diktatör el Sisi’nin yönetimi altında rejime muhalefet ağır bir baskı altında kalmışken, bu grev gelecek için bir yol gösterici olabilir.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Eylül 2017 tarihli 96. sayısında yayınlanmıştır.