Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları’ndan İsrail’e mal taşıyan gemilere protesto

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları’ndan İsrail’e mal taşıyan gemilere protesto

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü Beylikdüzü Ambarlı’da bir basın açıklaması düzenleyerek İsrail ile Türkiye arasında karşılıklı taşımacılık yapan Medkon adlı firmayı protesto etti. Medkon’a ait Medkon Perla ve Medkon Çanakkale gemilerinin Türkiye’den İsrail’e emtia taşımak üzere yanaştığı limanlardan Mardaş limanı önünde, Medkon Perla gemisinin yüklenerek limandan ayrılacağı saatlerde gerçekleştirilen eylemde İsrail’in Gazze’de sürdürmekte olduğu, bugüne kadar 11.000 Filistinli’nin yaşamını yitirmesine neden olan soykırım girişimi kınandı. Böyle bir dönemde Türkiye’den İsrail’e olan ticaretin, sanki hiçbir şey olmamış gibi sürmesine dikkat çekildi. 

Basın açıklamasında bu ticareti sürdüren burjuvazinin kârdan başka hiçbir kıstasının olmadığı söylenirken, zamanında gereken önlemleri kârı azalmasın diye almayan firmanın Soma’da 300 işçiyi katletmesi ile, bugün Gazze’deki katliam sürerken oraya mal yollanmasının aynı biçimde düşünülmesi gerekliliği vurgulandı. Eylemde katliamın başından bu yana hiçbir adım atmamış olan Erdoğan ve istibdad rejimine İsrail ile tüm ilişkileri kesmesi ve ticareti de bu bağlamda durdurması çağrısı yapıldı. Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları’nın asıl çağrısı ise, liman işçilerineydi. İşçilere Belçika’daki sınıf kardeşlerinin açtığı yoldan ilerlemeleri, örgütlü bir faaliyet yürüterek, İsrail’e giden ya da oradan gelen malları gemilere yüklememeleri ve indirmemeleri çağrısı yapıldı. Liman işçileri de eyleme katılarak İsrail’e karşı seslerini yükselttiler. 

Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları sözcüsü Kutlu Dane eylemde platform adına şu açıklamayı yaptı: 

 

İsraile boykot, Filistinözgürlük!

Siyonist, soykırımcı, etnik arındırmacı İsrail ile ticarete hayır!

4.300’ü çocuk olmak üzere 10.500den fazla ölü,

26.000den fazla yaralı,

Canını kurtarmak için yollara düşen, ama tepelerine yağan bombalarla katledilen binlerce insan,

Tepesine bomba yağdırılarak yok edilen mahalleler, caddeler, bütün bir altyapı,

Yakıt girişi engellendiği için hizmet veremez hale gelen 18 hastane, 

Ayakta kalabilen hastanelerin etrafında beklerken katledilen, uzuvları kopan, vücudu parçalanan insanlar...

Daha dün gece Gazzedeki Şifa hastanesini hedef alan İsrail bir çoğu çocuk olan çok sayıda sivili katletti..

Bunların hepsinin faili, Siyonist İsrail devletidir.

Bu devlet, bir aydır yukarıdaki fiilleri işlerken Gazzede yaşayan milyonlarca Filistinliyi, eskisinden de ağır bir abluka altına almış. Neredeyse içme suyundan bile mahrum bırakıp, bir soykırıma girişmiştir. Gazzeye bir aydır neredeyse hiç insanî ihtiyaç girememektedir. Az sayıda yardım tırı girmişse de, bunu sağlayan bugün burada gerçekleştirdiğimiz eylem gibi, dünyanın dört bir yanında kitlelerin İsraile yönelik öfkesini gösteren eylemlerdir. İsrail, ortaya çıkan tepki sonucunda çok yetersiz de olsa bazı malzemelerin Gazzeye girişine izin vermek zorunda kalmıştır. 

Ama bu durum, İsrailin Gazzede acımasız bir abluka eşliğinde bir soykırıma giriştiği gerçeğini değiştirmiyor! 

Hal böyleyken, bugün burada Marport limanında, Medkon şirketine ait Medkon Perla gemisine bir hafta sonra İsrailin Ashdod limanına varmak üzere yüzlerce konteyner yükleniyor. Aynı şirkete ait 

Medkon Çanakkale gemisi de İsraile düzenli olarak büyük miktarlarda emtia taşıyor. Daha pek çok şirket İsraille ticaret yapılmasında rol oynamakta. Ancak Medkonun aksine bir çoğu bu faaliyetlerini gizli tutmakta. Bizler Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları olarak  

İsrail ile Türkiye limanları arasında karşılıklı emtia sevkiyatı yapılıyor olmasını protesto ediyoruz!

 

Bu sevkiyat, emekçi halkımızın dostu ve müttefiki Filistin halkının boğazını sıkmakta olan İsrail'i ödüllendirmekte, güçlendirmekte ve katliamlarını hiçbir bedel ödemeden sürdürmesini sağlamaktadır. Oysa Filistin halkı, emperyalizmin tamamından destek alan düşmanı karşısında topraklarını kahramanca savunurken, dünyanın dört bir yanındaki dostlarından, kendi mücadelesine her biçimde destek olmalarını istemektedir. 

Filistin halkını düşmanı karşısında silahlandırmak bunun meşru bir yoludur ve Filistinliler nefsi müdafaada kullandıkları silahları kimlerin verdiğini, kimlerin ise one minute” diyip, Filistin halkının sözde hamisi rollerine girdikten sonra kendisini arkadan bıçakladığını bugün çok iyi anlamış durumdadır. 

Ama bunun kadar önemlisi, Filistinlilerin yıllardır çağrı yaptığı boykot, yatırımların geri çektirilmesi ve yaptırımlardır. İngilizcesinin kısaltmasıyla BDS olarak bilinen bu faaliyetler, daha önce Apartheid Güney Afrikası'nın dizlerinin üzerine çöktürülmesinde işe yaramıştır. Güney Afrika gibi görece küçük bir ekonomi olan İsrail'de de önemli etkilerinin olacağı açıktır. Özel olarak bugün, İsrail'in katliamlarını durdurmakta derhal işe yarayacaktır.

O halde bugün yapılması gereken, hiçbir şey olmamış gibi İsrail ile ticareti sürdürmek değil, İsrail'in belirli mal ve hizmetlere ulaşımını engellemektir. Arkamızdaki limanı işleten ve buraya mal yollayan patronlar, böyle bir zamanda İsrail ile ticaret yaparak, kendileri için tek kıstasın kârları olduğunu, bundan gayrı bir ahlakî ve vicdanî ölçütlerinin olamayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır. Dün Soma'da kârları azalmasın diye tedbir almayıp 300 işçiyi katleden burjuvazi, bugün bu limandan yine kârları azalmasın diyerek soykırım girişimini yürüten bir devletin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Çağrımız bu limanın ve Türkiye'deki tüm limanların işçilerinedir. İsrail biz işçi ve emekçilerin düşmanıdır. Bizim patronlarca sömürülmemizi, emeğimizin bir avuç asalak tarafından gasp edilmesini sağlayan kapitalizmin merkezinde, İsrail'in arkacısı emperyalistler vardır. İsrail kazandığında emperyalizm kazanmakta, kapitalistler kazanmakta, biz kaybetmekteyiz. O yüzden yerimiz Filistin halkının yanıdır. Bugün Belçika'da liman işçileri İsrail'e mal taşıyan gemileri yüklemeyi nasıl reddediyorsa, gelin birlik olalım, aynısını örgütlü bir biçimde Türkiye limanlarında yapalım. Perla ve Çanakkale gemilerini yüklemeyin, gelen emtiayı indirmeyin!

Çağrımız, büyük laflar söylemek ve miting tertiplemek dışında Filistin halkının karşı karşıya kaldığı mezalime karşı hiçbir şey yapmadan duran hükümete ve Erdoğanadır. Kendisi Filistin halkının yaptırım çağrısından habersiz değildir. Ama iktidarı sırasında İsrail'e karşı adım atmak bir yana, iki ülke arasında ticaret rekorları kırılmış, askerî ve istihbarî ilişkiler hep geliştirilmiş, son olarak 7 Ekim'deki El Aksa Tufanı'na kadar hızla yükselen bir yakınlaşma yaşanmıştır. Erdoğan tufana, tam da İsrail ile tüm pürüzleri halledip Filistin halkına ait doğalgazın çalınması projesine ortak olmak üzereyken yakalanmıştır. Türkiye, derhal bu politikayı terk etmeli, İsrail ile askerî, ticarî, diplomatik ve akademik tüm ilişkileri sonlandırmalıdır. 

Bunun yolu, Filistin halkının yanındaymış gibi görünüp, İsrail'in tarafındaki NATO'nun ve emperyalizmin çıkarları için çalışmak elbette değildir. Filistin'in yanında olduğunu iddia eden hükümet, bugün Anayasa Mahkemesi'ni değil, İsrail'e çalışan Kürecik üssünü kapatmalıdır. Meclisteki vekiller, Filistin halkının yanındaysalar, o meclisi 15 Temmuz'da bombalayan uçaklara yakıt verenlerin üssü olan İncirlik'in kapatılmasını sağlamalı, NATO'yu güçlendirme projesi olan İsveç'in NATO üyeliğini çöpe atmalı ve İsrail ve ABD'ye hak ettiği yanıtı vermelidir! 

Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları olarak, emekçi halkımızın dostu Filistin halkının yanındayız. Onların kurtuluşu ve Siyonizme karşı zaferi için mücadele ediyoruz. Halkımızı da bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Filistin halkı kazanacak, emperyalistler, Siyonistler ve bunların bölgemizdeki müttefikleri kaybedecek!

Medkon Perla ve Medkon Çanakkale'nin İsrail ile yürüttüğü taşımacılık sonlandırılsın!

Türkiye limanlarında Siyonizme karşı tam bir seferberlik!

İsrail ile tüm ticarî ilişkiler kesilsin!

İsrail ile tüm askerî ilişkiler kesilsin!

Türkiye NATO'dan çıksın!

Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılsın!

Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti!

Nehirden denize özgür Filistin!

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları’ndan İsrail’e mal taşıyan gemilere karşı eylem!

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü Beylikdüzü Ambarlı’da "İsrail'le ticareti durdur! Soykırıma ortak olma!" başlığı ile bir basın açıklaması düzenleyerek İsrail ile Türkiye arasında karşılıklı taşımacılık yapan Medkon adlı firmayı protesto etti. Medkon’a ait Medkon Perla ve Medkon Çanakkale gemilerinin Türkiye’den İsrail’e emtia taşımak üzere yanaştığı limanlardan Mardaş limanı önünde, Medkon Perla gemisinin yüklenerek limandan ayrılacağı saatlerde gerçekleştirilen eylemde, İsrail’in Gazze’de sürdürmekte olduğu, bugüne kadar 11.000 Filistinli’nin yaşamını yitirmesine neden olan soykırım girişimi kınandı. Böyle bir dönemde Türkiye’den İsrail’e olan ticaretin, sanki hiçbir şey olmamış gibi sürmesine dikkat çekildi.