Devrimci İşçi Partisi'nden Afrika Gazetesi'ne dayanışma mesajı

Afrika Gazetesi'nin değerli yönetimi ve mensupları,

Gazetenizde yayınlanan bir karikatür sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından yapılan saldırgan açıklama ve akabinde bindirilmiş kıtalar tarafından gerçekleştirilen “protestolar” karşısında sizlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiririz.

Türkiye’de ifade, basın, toplantı, gösteri, örgütlenme özgürlükleri ile emekçi halkın her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal hakları ne yazık ki istibdad rejiminin yoğun bir saldırısı altındadır. Toplu sözleşme görüşmelerinin doğal seyri içinde dahi işçiler greve çıktıklarında bu grevlerin yasaklandığı emekçi düşmanı bir rejimle karşı karşıyayız.

Böyle bir rejimin Kıbrıs halkına da dost olmayacağı kesindir ve her vesileyle gün yüzüne çıkmaktadır. İster Türk olsun ister Rum, Kıbrıs’ın emekçi halkının gerçek dostları sömürgecilikte çıkarları bulunmayan Türkiye işçi sınıfıdır.

Enternasyonalist duygularla sizlerin ve Kıbrıs halkının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor ve Türkiye’nin de, Kıbrıs’ın da, bölgenin de özgürlüğünün emekçilerin sömürgeciliğe, istibdada ve emperyalizme karşı ortak mücadelesi sayesinde kazanılacağını bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyoruz.

Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet!

Kıbrıs'ın kaderini Kıbrıslılar belirler!

Devrimci İşçi Partisi