Amerika Birleşik Eyaletleri

Donald Trump bir bakıma bir güç gösterisidir. Ya da emperyalist Amerika’nın dünyaya diş göstermesi. Ama devrimci proletaryanın gözlüğüyle bakan gözlere başka bir şeyi daha gösteriyor: Kapitalizmin, dönemsel olarak düştüğü çaresizliğe bir kez daha düştüğünü, kendi yarattığı üretici güçleri yönetemediğini, bu yüzden dünyayı yeniden yıkımın eşiğine getirdiğini.

“Küreselleşme”nin bir silindir gibi önüne gelen her şeyi ezip geçtiği, “kaçınılmaz” olduğu, kapitalizmin artık krizlerini kontrol altına almış olduğu ve daha birçok safsata, düne kadar, ister burjuvazinin liberal sözcülerinin, ister beyni o fikirlerin tutsaklığına düşmüş olan solcuların ağzında, son tahlilde, tek bir anlam taşıyordu: Kapitalizmin kendi kendini yıkıma götürecek çelişkilere bağışık olduğu yanılsamasını yayıyordu. Şimdi geldiğimiz durum tam tersinin doğru olduğunu göstermiştir: Sermaye kendi yarattığı güçlere hâkim olamıyor; “küreseleşme” ve neoliberalizm olarak anılan ve sermayenin hareketini özgürleştirmeye dayanan gelişme süreci iflas etmiştir. Bütün bunlardan dolayı tüm dünyada burjuvazi birbirine düşmüştür. Kimi kışlaya, sığınağa, sipere girmek istiyor, kimi eski başarısız formüllerde ısrar ediyor. Burjuvazi dev bir çıkmaz ile karşı karşıyadır. Ve öyle görünüyor ki bir kez daha faşizme ve dünya savaşına başvurmak zorunda kalacaktır. Bütün mesele işçi sınıfı ve çevresine toplayacağı bütün ezilmişlerin erken davranıp davranamayacağına bağlıdır.

Öyle birbirlerine girdiler ki, mesele emperyalist ülkelerle yeni kapitalist olanlar arasında (örneğin ABD ve Çin) ya da emperyalistler arasındaki (örneğin ABD ve AB) çelişkilerden ibaret değildir. ABD’nin federal (yani merkezi) iktidarı eyaletlerle çatışıyor, gittikçe daha büyük ölçüde çatışacaktır. Güçlenen bir Kaliforniya ayrılıkçı hareketi var (Calexit)! Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarına koyduğu yasağı kaldıran basit bir mahkeme kararı değildir. Ülkenin batısında, Pasifik kıyısında nispeten ilerici bir eyalet olan Washington eyaletinin (doğuda Atlas Okyanusu kıyısında olan başkent Washington DC ile karşılaştırılmasın) valisi ve adalet bakanının girişimidir aynı zamanda. Bu, her geçen gün büyüyecek, zamanla çok daha fazla eyaleti kapsayacak bir çatlaktır.

ABD’nin adı Türkçe’ye yanlış geçmiştir. United States of America, Amerika Birleşik Devletleri olarak çevrilemez. State İngiliz İngilizcesi’nde “devlet” demektir sadece. Amerikan İngilizcesi’nde ise “eyalet”. Öyleyse, ABD’nin Türkçe’de doğru adı Amerika Birleşik Eyaletleri’dir.

Biz şimdi bunu düzeltiyoruz da, yakında “Birleşik” ne olacak bakalım!

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Şubat 2017 tarihli 88. sayısında yayınlanmıştır.