“Kanlı Pazar”ı yapanlar emperyalizme hizmet etmeye devam ediyor!

“Kanlı Pazar”ı yapanlar emperyalizme hizmet etmeye devam ediyor!

16 Şubat 1969 Pazar günü İstanbul’a demirleyen ABD’nin 6. Filo’sunu protesto etmek için “Amerikan emperyalizmine karşı işçi yürüyüşü” için binlerce kişi Beyazıt’ta buluşarak Taksim’e yürüdü. Dönemin anti—emperyalist ve devrimci öğrencilerinin de kitlesel şekilde katıldığı yürüyüş sırasında kalabalık artarak on binlere ulaştı. Bu görkemli anti-emperyalist eylem emperyalizme uşaklık eden siyasal İslamcı ve faşist güruhların saldırısına uğradı. Bu saldırı 60’lı yılların en kanlı saldırılarından biriydi. Tarihe “Kanlı Pazar” olarak geçen, iki devrimcinin katledildiği ve yüzlercesinin yaralandığı bu katliamın ardından 55 yıl geçti. Komünizmle Mücadele Derneği ve Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) çağrısıyla gerçekleşen bu saldırıyı düzenleyenler, iktidarda veya muhalefette olması fark etmeksizin hâlâ emperyalizme hizmet etmeye ve karşı devrimciliğe devam etmektedir.

Polis gözetimi ve desteğiyle düzenlenen katliam

Şubat 1969’da 6. Filo’nun tekrar İstanbul’a gelmesi üzerine öğrenci ve işçi örgütleri 16 Şubat’ta İstanbul’da “Emperyalizme ve Sömürüye Son” mitingi yapmaya karar verdi. Mitingden iki gün önce, 14 Şubat’ta Komünizmle Mücadele Derneği ve MTTB “Bayrağa Saygı” mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı İlhan Darendelioğlu ve 16 Şubat’ta Bugün gazetesinde yazan Mehmet Şevket Eygi “Emperyalizme ve Sömürüye Son” mitingine saldırı çağrısı yaptı.

16 Şubat Pazar günü siyasal İslamcılardan ve faşistlerden oluşan güruh, miting için toplanan devrimci öğrencilere Taksim Meydanı’nda saldırmış ve polis barikatlarını hiçbir zorluk çekmeden aşıp iki kişiyi katletmişler, 200 kişiyi de yaralamışlardı. Katliamın videolarında polislerle saldıranların birlikte hareket ettikleri açıkça gözüktüğü için dönemin başbakanı Süleyman Demirel, bu görüntülerin yayınlanmasını engellemişti. Katliam, siyasal İslamcılarla faşistlerin, devlet güçleriyle işbirliği içinde Amerikan emperyalizminin güdümünde gerçekleşmişti.

Katliamcılar iktidarda ve muhalefette emperyalizmle işbirliğine devam ediyor

Katliamın örgütleyicisi olan MTTB’nin içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Amerikan muhalefetinin gözde isimleri Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da yer almaktaydı. Her gün nutuklar atarak sözde anti-emperyalist olduğunu kanıtlamaya çalışanlar, bundan 55 yıl önce 6. Filo’yu denize döken devrimci gençliğin mücadelesini baltalamak için böyle kanlı bir katliama girişmişlerdi. Bu isimler şimdi muhalefette olsun olmasın hâlâ emperyalizme hizmet etmeye devam etmektedirler. Amerikancı istibdad rejimi ve Amerikan muhalefeti İsveç’in ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına onay vererek emperyalizmin büyümesine katkılarını sunmuşlardır. Her gün Filistin’in yanında olduğunu iddia edenler, İsrail’le hiçbir ilişkiyi kesmeyip aksine Ortadoğu’da İsrail’in bekçiliğini yapan NATO’nun her türlü ihtiyacına koşmaktadırlar.

Kanlı Pazar’ın hesabını örgütlenerek ve mücadeleyi yükselterek sorabiliriz!

Kanlı Pazar’ın hesabını sormalıyız. Bunu Kanlı Pazar’ın katillerinin inşa ettiği Amerikancı istibdad rejimine karşı işçi sınıfının ve gençliğin hürriyet mücadelesini, onlar emperyalizme hizmet etmeye devam ederken bizler anti-emperyalist mücadeleyi yükselterek yapabiliriz. Devrimci İşçi Partisi işçi sınıfına ve gençliğe bu mücadeleye katılma ve örgütlenme çağrısı yapmaktadır.