Gerçek gazetesi okurları ve öncü işçiler güneşin sofrasında buluştu

19 Mart 2023 Okmeydanı kahvaltı

Gerçek gazetesinin kahvaltılı okur toplantısı Devrimci İşçi Partisi’nin Okmeydanı’ndaki İstanbul bürosunda işçi ve emekçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. MKS Transformatör grevi başta olmak üzere metal ve tekstil fabrikalarından, tersanelerden, emekçi mahallelerinden gelen işçiler ve emekçiler güneşin sofrasında buluştu, siyasi gündemi hep birlikte tartıştı. 

Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek yaptığı sunumda depremde işçi sınıfının gösterdiği dayanışmanın karşısında sermayenin fırsatçılığını, istibdad rejimiyle birlikte yeniden inşa sürecini nasıl bir kâr kapısına çevirdiğini örnekleriyle ortaya koydu. Ardından yaklaşan seçimlerde istibdad cephesinin yenilgisi için sınıf siyasetinin önemi üzerinde durdu. Kapitalizmin üçüncü büyük depresyon olarak adlandırdığımız büyük krizinin burjuvazinin gerici, baskıcı, otoriter eğilimlerini öne çıkardığını, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de burjuvazinin bir kanadından demokrasi ve özgürlük beklemenin yanlış olduğunu vurguladı. Yaklaşan seçimlerde Millet İttifakı’nı ve Kılıçdaroğlu’nu desteklemenin Erdoğan’ın ve istibdad cephesinin esas işine gelen siyaset olduğunu, Erdoğan’ın Millet İttifakı’nın burjuva karakterini ve emperyalizm yanlısı politikalarını kendi suçlarını gizlemek ve kendisinden kopan emekçi kitleleri geriye kazanmak için kullandığını hatırlattı. 

Sunumun ardından yapılan tartışmalarda alınan sözlerde sık sık sınıf mücadelesi içinde yaşanmış olan örneklerden ve yaşanmakta olan olaylardan örnekler verilerek sermayeden bağımsız bir sınıf politikasının önemi vurgulandı. Alınan sözler içerisinde deprem bilimci Savaş Karabulut, sermayenin, çıkarlarına öyle geldiği için bilim insanlarının uyarılarını nasıl kulak ardı ettiğini anlattı. Son yerel seçimlerde Avcılar’da bağımsız sosyalist belediye başkanı adayı olan Karabulut, bu süreçte yaşadığı deneyimleri de aktararak sosyalistlerin düzen partilerine neredeyse sınırsız kredi açarken birbirleriyle diyalog içinde olmamasını eleştirdi. Düzen siyasetinin bir tarafında TÜSİAD’çıların diğer tarafında MÜSİAD’çıların olduğunu söyleyen Karabulut, sosyalistlerin bir araya gelerek düzen siyasetinden bağımsız bir işçi sınıfı alternatifi oluşturmaları gerektiğini savundu. 

Alınan sözlerde öne çıkan vurgulardan biri de düzen siyasetinin deprem gerçeğini unutturmasına izin vermemek gerektiğiydi. Bölgede görev alan yoldaşlar bölgede zaman geçtikçe yaraların sarılmadığı, sorunların azalmadığı bilakis yaşanan sorunlara yenilerinin eklendiğini vurguladı. Zira deprem sınıf mücadelesinin askıya alınmasına değil tam tersine alabildiğine keskinleşmesine neden oldu. Gerçek gazetesi kahvaltılı okur toplantılarında toplanan para geleneksel olarak o dönemde grevde, direnişte olan işçilere bağışlanır. Bu kahvaltıda da toplanan paranın MKS Transformatör işçilerine verileceği duyuruldu. MKS işçileri bir sınıf dayanışması örneği göstererek bu parayı depremzedeler için harcanmak üzere bağışladılar. Okur toplantısı sınıf mücadelesi alanlarında mücadeleyi yükseltme çağrısı ile sona erdi.   

Savaş Karabulut 19 Mart 2023  Okmeydanı Kahvaltı
19 Mart 2023  Okmeydanı Kahvaltı
19 Mart 2023  Okmeydanı Kahvaltı
19 Mart 2023  Okmeydanı Kahvaltı