İşçiler Gerçek gazetesi okur toplantısında buluştu: Emeğin gücü paranın gücünü er ya da geç yenecek! Hürriyet işçilerle gelecek!

İşçiler Gerçek gazetesi okur toplantısında buluştu: Emeğin gücü paranın gücünü er ya da geç yenecek! Hürriyet işçilerle gelecek!

Gerçek gazetesinin Çerkezköy’de “Sınıf siyasetinde birleşe birleşe kazanacağız!” başlığı ile düzenlediği okur toplantısı, son dönemde çeşitli fabrikalarda yükselen mücadelelere öncülük etmiş işçileri, işçi temsilcilerini biraraya getirdi. 

Çorlu’da 2021 yılı boyunca direnişle, grevle iradesini ortaya koyan ve bugün Tek Gıda-İş sendikasında örgütlü ve toplu sözleşmeli olarak çalışan Bel Karper fabrikası temsilcileri ve öncü işçileri, aynı dönemde Çerkezköy’de Adkoturk fabrikasında sendikalaşma mücadelesine öncülük eden işçiler, 2022’de işçi kadınların öncülük ettiği bir direnişin sonucunda artık Petrol-İş’in örgütlü olduğu Pas South fabrikasının sendika işyeri temsilcileri grev ve direniş alanlarından sonra Gerçek gazetesi toplantısında buluştu. Toplantıya ayrıca, Petrol-İş’te örgütlü olan ve 2022 yılını grevle kapatan Elba Bant fabrikasının işyeri temsilcileri, Selüloz-İş’te örgütlenme mücadelesi veren ve neredeyse bir buçuk yıldır direnen Lila Kağıt işçileri de katıldı. Son yıllarda çeşitli mücadelelerin yaşandığı bu fabrikaların yanı sıra aralarında Epta Soğutma, Kale Kilit, Prettl, Cross, Coca Cola, Saadet Gıda, Parex, Yünsa İplik, World Medicine, Akcan Dişli, Pelsan gibi fabrikaların da bulunduğu 20’ye yakın fabrikadan işçiler, işçi aileleri toplantıda biraraya geldi. Gerçek’in düzenlediği toplantıda ayrıca Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Mehmet Kaya ve Teksif Örgütlenme Uzmanı Ali Bayram da yer aldı. 

Toplantıda biraraya gelen ve bugüne kadar Gerçek gazetesinin hem okuru hem de yazarı olan işçilerin ortak noktası, işine, aşına ve hürriyetine sahip çıkarak bir şekilde mücadelenin yolunu tutmuş, kazanmış, kaybetmiş ama işçi sınıfının gücüne, sınıf mücadelesinin yöntemlerine güvenmekten vazgeçmemiş olmalarıydı. Toplantı boyunca da fabrikada daha iyi şartlarda çalışmak için, daha iyi şartlarda yaşayacak, mesaiye kalmadan da geçinebilecek bir ücret için kimseden medet ummayan, kimsenin peşine takılmadan, sınıf mücadelesinin yöntemleri ile hareket eden işçilerin fabrikalarda, işyerlerinde masaya yumruğunu indirdiği vurgulandı. Orada nasıl işgalle, grevle, direnişle, sınıf mücadelesinin yöntemleriyle geleceğimizi ellerimize alıyorsak, sınıf siyasetinde birleşerek siyaset masasına da işçi sınıfının yumruğunu indirmesi gerekliliği konuşmalara hâkim oldu. 

9 nisan Trakya toplantı Levent Dölek

Toplantıda açılış konuşmasının ardından Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek bir konuşma yaptı. Levent Dölek şöyle konuştu: “Grev ve direniş çadırlarında buluştuk. Oyunuza değil mücadelede omuz başınızda olmaya talip olduk. Birlikte mücadele ettik. Bugün her yerde seçim konuşmaları yapılıyor. Ben de seçim konuşması yapacağım ama bizim seçimimiz başka bir seçimdir. 14 Mayıs’ta değil bugündür ve her andır. Seçimimizi hemen şimdi mücadeleden ve örgütlenmeden yana yapmalıyız. İşçi sınıfımızı bu seçimi yapmaya hep birlikte ikna edersek fırtınaya hazırlıksız yakalanmayız, sermayenin tüm krizin faturasını işçiye emekçiye ödetmesine izin vermeyiz.” Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın vatan, millet, bayrak edebiyatı yaparak, dini duyguları suiistimal ederek yapacağı şeyin sermaye ve emperyalizm adına krizin faturasını, ülkeyi içine soktuğu borç batağını emekçi halka ödeteceğini vurgulayan yoldaşımız istibdada oy yok dedi. Kılıçdaroğlu ve Amerikan muhalefetinin seçimi kazanırlarsa aynı şeyi “enkaz devraldık” edebiyatıyla yapacağını hatırlatarak onlara da sermaye siyasetinin eşantiyonlarına da oy yok diye ekledi. İstibdadı yenecek gücün işçi sınıfı olduğunun altını çizen yoldaşımız 14 Mayıs’tan önce 1 Mayıs var diyerek işçi sınıfının bayramında Devrimci İşçi Partisi saflarında alanlarda olma çağrısı yaptı.

Hak verilmez alınır diyerek biraraya geldik, örgütlülüğümüzü ve birliğimizi korumalıyız

9 Nisan Trakya toplantı Sevcan

Levent Dölek’in ardından toplantı Adkoturk direnişinin öncüsü bir işçi yoldaşımız hak verilmez alınır diyerek mücadele eden insanların, önce grevlerde direnişlerde biraraya gelmesinin ve bugün de bu toplantıda böyle bir topluluğu oluşturmasının önemine vurgu yaptı. Patronların insafına kalmamak, hakkımızı olan almak için örgütlü hareket etmek ve dayanışma içinde olmak gerektiğini ifade etti. 

Lila Kağıt direnişinden işçi arkadaşımız: Direnmek güzel, direnişimiz sınıfsal

Toplantının düzenlediği gün 466. gününde olan Lila Kâğıt direnişinden bir işçi arkadaşımız ise sendikalaşma, direnişin başlaması ve direniş sürecinde örgütlenmenin nasıl tamamlandığını, sendikanın yetkiyi aldığını aktardı. Sendikalaşmanın başında işçilerin ücretlerini yükseltme amacı ile hareket ettiklerini ancak bugün artık başka fabrikaların da örgütlenmesi için onlara seslenmek, birlik olmak, patronların istedikleri gibi at koşturamadıkları bir çalışma düzeni kurmak olduğunu, sınıfsal bir noktaya ulaştıklarını ifade etti. Fabrikada sendikal örgütlenme başlamadan önce yaşanan bir iş cinayetinde patronun “olan oldu çalışın” diyerek bir dakika bile makineleri durdurmadığını, o gün örgütsüz oldukları için işçilerin çalışmaya devam etmek zorunda kaldıklarını ve bugünkü mücadelenin de başka kimsenin iş cinayetine kurban gitmeyeceği çalışma koşulları için örgütlenme mücadelesi olduğunu söyledi. 

9 nisan Trakya toplantı Lila

Önce 1 Mayıs var! İş, aş, hürriyet talebiyle işçi sınıfının gücünü 1 Mayıs’ta gösterelim!

Trakya’da ekmeğini kazanan ve mücadele bayrağını yükselten sınıf kardeşlerini daha önce grev ve direnişleri sırasında da yalnız bırakmayan Chen Solar ve Smart Solar başta olmak Gebze ve Tuzla’dan üzere çeşitli fabrikalardan, tersanelerden gelen temsilciler ve işçiler, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç da toplantının devamında söz alarak, işçi sınıfı siyasetinin de yine sınıf mücadelesi yöntemleriyle, işgalle, grevle, direnişle yapılması gerektiğini vurgulayan konuşmalar yaptı. 14 Mayıs’tan önce işçi sınıfının iş, aş, hürriyet talepleriyle meydana çıkacağını, gücünü göstereceğini ifade etti. 

Katılanların geleceğe dair umutlarını pekiştiren, mücadele azmini tazeleyen toplantı Levent Dölek’in kapanış konuşması, “Emeğin gücü paranın gücünü er ya da geç yenecek! Hürriyet işçilerle gelecek!” sözleri ve alkışlarla sona erdi.

9 nisan Trakya toplantı

9 nisan Trakya işçi toplantısı

9 nisan Trakya işçi toplantısı