Roboski’yi Öcalan’ın arkasına saklamak

Meclis’in İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulmuş olan Uludere Alt Komisyonu, Aralık 2011’de çoğu çocuk 34 Kürt köylüsünün öldürüldüğü Roboski katliamı hakkındaki raporunu 22 Mart’ta bütün Türkiye Öcalan’ı konuşurken açıklamayı tercih etti! Koca koca milletvekilleri çocuk katliamını yıllardır “bebek katili” diye aşağılanmaya çalışılan insanın arkasına saklamaya çalışıyorlar. Ey Komisyon, madem gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için bir rapor hazırladın, bırak raporun içeriğini, raporun kendisini bile neden gizlemeye çalışıyorsun?

Bu yıl Newroz günü bütün Türkiye’nin gözlerini büyülenmişçesine Diyarbakır’a diktiği, bütün dikkatini Abdullah Öcalan’ın açıklamasına yoğunlaştırdığı bir gün oldu. Açıklama yapıldı, bütün Türkiye onun üzerine konuşmaya başladı. O akşam, ertesi gün, daha ertesi gün herkes, ama herkes aynı konuyu konuşuyordu.

Ama bir grup adam var ki, onlar o sırada başka bir şey yapmayı tercih ettiler. Hani bazı filmlerde diyelim büyük bir karnaval yaşanırken bir grup insan bir bankayı soyar ya. Meclis’in İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulmuş olan Uludere Alt Komisyonu da o hesap, Aralık 2011’de çoğu çocuk 34 Kürt köylüsünün öldürüldüğü Roboski katliamı hakkındaki raporunu 22 Mart’ta bütün Türkiye Öcalan’ı konuşurken açıklamayı tercih etti!

Rapor ne diyor? Hiçbir şey! Koca bir hiçbir şey! Hatta kendi kendiyle alay eder gibi şeyler söylüyor. Mesela olay yaşanırken 34 kişinin içinde PKK’liler olup olmadığını araştırmak için yeterince vakit olduğu halde bu sürenin iyi değerlendirilmediği de söyleniyor. Komisyon’a grubun içinde PKK’liler olduğuna dair bilgiler geldiği de. Siz sorumlu konumda olan mercilerin grupta PKK’li olup olmadığını yeterli biçimde araştırmadığını söyledikten sonra, o sorumlu mercilerin size daha sonra verdiği bilgileri tekrarlayacak, böylece insanların kafasını karıştıracaksınız ha! Herkesi sersem mi sanırsınız?

Raporun vardığı sonuç, Alt Komisyon’un kendi hakkında “biz hiçbir işe yaramayız” demiş olduğu biçiminde özetlenebilir. İşte size parlamento denetimi! Bakın ne kadar demokratik bir düzende yaşıyoruz. Her şey gün ışığında araştırılabiliyor. Devlet herkesin gözü önünde 34 insanın canına kıyıyor. Ama tek bir sorumlu yok.

Bu raporun kepazeliğinin yanı sıra, açıklanma tarzı da tam bir skandal. Roboski raporu Öcalan’ın gölgesine saklanıyor! Herkes barışı konuşuyor diye, koca koca milletvekilleri çocuk katliamını yıllardır “bebek katili” diye aşağılanmaya çalışılan insanın arkasına saklamaya çalışıyorlar.

Fransızların güzel bir atasözü/anasözü vardır: “İkiyüzlülük, kötülüğün erdeme düzdüğü methiyedir.” Kötülük kendini savunamayacağı için erdem gibi görünmeye çalışır. Savunabilse ikiyüzlülük yapmazdı.

Buradan başka bir kural türetebiliriz: Gizlenme, suçluluğun hakikatten duyduğu korkunun işaretidir. Ey Komisyon, madem gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için bir rapor hazırladın, bırak raporun içeriğini, raporun kendisini bile neden gizlemeye çalışıyorsun?

Ahlaklı insanlar siz siz olun, Roboski’yi unutmayın, unutturmayın!