Tüm dünyada kadınlar mücadele ediyor, mücadelelerde emekçi kadınlar öne çıkıyor!

Tüm dünyada kadınlar mücadele ediyor, mücadelelerde emekçi kadınlar öne çıkıyor!

Geride bıraktığımız yıl ekonomik krizin, savaşların, gericiliğin ve faşizmin yükselişinin karşısında devrimlere, halk isyanlarına, büyük mücadelelere sahne oldu. Tek tek ülkelerde yaşanan bu mücadeleler yanında farklı ülkelere yayılan bir şekilde erkek egemenliğine karşı kadın eylemlerinin rüzgârları esti. Kadınlar bir yandan, şiddete, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyi birbirlerinden güç alarak yükseltirken diğer yandan da kendi ülkelerinde yaşanan mücadelelerde ön saflarda yer aldı.

Irak

Irak

Irak, işsizliğe ve kamu hizmetlerinin eksikliğine karşı yükselen bir mücadelenin adım adım bir devrime dönüşmesine sahne oldu. Kadınların eylemlere katılmasının pek yaygın olmadığı bu ülkede, daha iyi yaşam koşulları için, Irak devriminin zafere ulaşması için kadınlar mücadeleye atıldı, devrimin barikatlarında çarpıştı. Irak devrimi Kasım Süleymani suikastının etkisiyle oluşan kamplaşma sonucu bugün büyük ölçüde soluğunu yitirmiş olsa da, Iraklı kadınlar açısından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Arjantin

Arjantin

Arjantinli kadınların, 16 yaşındaki Lucia Perez’in öldürülmesinden sonra 2015 yılında “Tek bir kadın daha eksilmeyeceğiz” şiarıyla başlattıkları eylemler adım adım şiddete karşı kitlesel bir kadın mücadelesinin oluşmasını sağlamıştı. Cinayet faillerinin beraat ettirilmesi üzerine bu mücadele, devletin sorumluluğunu öne çıkartan sloganlarla alevlendi. Arjantin’de kadın mücadelesinin bir diğer ana talebi, kürtajın yasal bir hak haline gelmesi. Kadınların sağlıklı, güvenli koşullarda, ücretsiz kürtaj hakkı için mücadele, kitlesel toplantılarla, devasa eylemlerle her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak 19 Şubat’ta onbinlerce kadın, ülkenin çeşitli meydanlarında ve Kilise, kürtajın yasal hale getirilmesine karşı parlamento üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu için çeşitli kentlerde kiliselerin önlerinde eylemler düzenledi.

Meksika

Tüm dünyada kadınlar mücadele ediyor, mücadelelerde emekçi kadınlar öne çıkıyor!

Meksika’da her gün ortalama 10 kadın cinayeti yaşanıyor. Her yıl yarım milyondan fazla cinsel suç işleniyor. Kadınların erkek egemenliğe karşı öfkesi her gün biraz daha büyüyor, bu öfke eylemlere yansıyor. Şubat ayında, önce 25 yaşındaki genç bir kadının erkek arkadaşı tarafından derisinin yüzülerek cesedinin parçalanması, bu cinayete ait fotoğrafların bir gazetede yayınlanması ve akabinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun okul çıkışı kaçırılıp katledilmesi ülkede bir infiale yol açtı. Kadınlar hem fotoğrafları yayınlayan gazeteyi hem de kadın cinayetlerine ciddi bir önlem almayan hükümeti hedef aldı. Ağustos ayında 17 yaşındaki bir genç kadının çok sayıda polisin cinsel saldırısına maruz kalmasının ardından yapılan eylemlerde kadınlar bir karakolu ateşe vermişti. Bu sefer de yargının kadın cinayetlerinin faillerine gerekli cezaları vermediğini ileri sürerek Sonora eyaletindeki bir mahkeme binasını ateşe verdi.

Fransa

Fransa

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri bütün dünyada kadınların yaşamını elinden alıyor. Fransa’da ortalama her üç günde bir kadın cinayetinin yaşanması karşısında kadınlar büyük eylemler örgütleyerek meydanlara çıktı. Sadece erkek egemenliğine karşı değil, kapitalizme karşı mücadelede de kadınlar ön saflardaydı. Kadınlar sarı yelekleriyle başta Paris olmak üzere Fransa’nın sokaklarını doldurdu, “Macron istifa!” diye haykırdı. Macron’un reform adı altında emeklilik hakkına yönelik saldırısına karşı mücadelede yer alırken kendilerine tanınan ayrıcalıkları reddederek greve katılan Paris Operası’nda çalışan balerinlerin gösterileri gibi yaratıcı eylemlere de imza attı.

İran

İran

2017 sonlarında İran’da ekonomik krize karşı başlayan halk isyanları ülkenin dört bir yanına yayılana kadar devam etti. İranlı kadınlar da inişli çıkışlı devam eden bu mücadelenin ön saflarında yerlerini aldı. Kadınlar bu isyan sırasında sadece büyük kentlerde değil, her yerde kilit roller üstlenerek öne çıktı. Kadınlar İran’da zorunlu başörtü yasasından kamusal alanın birçok yerinde yasaklı olmalarına kadar ayrımcılığa maruz kalıyor. Ama İranlı kadınlar bu baskılara ve özellikle zorunlu tesettüre karşı her gün daha fazla isyan ediyor. Baş örtüsü çıkarma eylemleri düzenliyor.

Şili

şili

Halkın geçtiğimiz yıl ulaşım, sağlık, eğitim hakları için sokaklara döküldüğü Şili’de, bu mücadelenin ön saflarında yer alan kadınlar, isyanı bastırmak için halka korku salmak isteyen devletin hedefi oldu. Bu mücadelenin içinde yer alan bir kadın sanatçı kaçırıldı, işkence gördü, katledildi ve cansız bedeni bir meydanda asılı olarak bulundu. Erkek egemen kapitalizm bu sistemli saldırısı ile kadınlara tek bir mesaj vermek istiyordu: Evinize dönün! Şilili kadınlar hem isyanın parçası olmaktan geri durmadı hem de sözleriyle cinayetlerin, tecavüzlerin sorumlusunun devlet olduğuna işaret eden bir şarkı eşliğinde gerçekleştirdikleri danslı eylem neredeyse tüm dünyaya yayıldı.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mart 2020 tarihli 126. sayısında yayınlanmıştır.