Tuzla HT Solar’dan bir işçi: 31 Mart’tan 1 Mayıs’a

Tuzla HT Solar’dan bir işçi: 31 Mart’tan 1 Mayıs’a

Merhaba dostlar ve yoldaşlar. Siz bu satırları okurken yerel seçimleri çoktan geride bırakmış olacağız. Seçimler vesilesiyle süregiden rant kavgasında taraflar kozlarını paylaşmış ve kayıkçı kavgasının yerel seçim ayağı kapanmış olacak. Bunun anlamı patronların kazanılmış haklarımıza saldırması için önünde hiçbir engelin kalmaması demek. İşçiler ve emekçiler olarak bu sürece hazırlıklı olmalıyız. Esnek çalıştırma, sigorta sisteminin ortadan kaldırılması, kıdem tazminatının gaspı gibi hedefler süslü cümlelerin arkasına gizlenerek burjuva medyasında dolaştırıldığı anda sendikalarımızı harekete geçirecek bir seferberliğin içine girmeliyiz. Tüm bu saldırı planlarına karşı hazırlıklı olabilmek ancak örgütlülüğümüzü arttırarak mümkün olabilir. Seçimler gelip geçer ve hiçbir seçimde memleketin makûs talihi bir parmak şaklatmasıyla değişmez. İşçi sınıfının kurtuluşuna vesile olacak değişim günbegün mücadele etmekten, binbir zorluğa karşı göğüs germekten geçer ve sandığa atılacak bir oydan çok daha fazlasını gerektirir. Hem sendikal hem de siyasal açıdan örgütlenme seferberliği bizim parolamız olmalıdır. 31 Mart’tan sonra işçi sınıfının asıl durağı 1 Mayıs olacaktır. O gün gelip çattığında, 1 Mayıs meydanlarında hiçbir seçim mitinginde görülemeyecek kadar kalabalık olabilmek, patronlara ve onların istibdadına karşı verebileceğimiz en güzel cevap olacaktır. İş, aş ve hürriyet taleplerimizi haykırabilmek için 1 Mayıs meydanlarını doldurmalı ve dosta da düşmana da gerçek değişimin kimlerle geleceğini göstermeliyiz.

Tuzla HT Solar’dan bir işçi

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mart 2024 tarihli 175. sayısında yayınlanmıştır.