Sputnik basın emekçileri grevde!

Sputnik basın emekçileri grevde!

Her geçen gün eriyen ücretlerini iyileştirmek, güvenceli çalışmak ve yöneticilerin keyfi baskılarına karşı örgütlü durmak için Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlenen Sputnik basın emekçileri, Sputnik yönetiminin işten atma saldırısıyla karşılaşmıştı.

TGS ise bu saldırıya işten atılan 24 basın emekçisiyle beraber üyelerinin tam katılımıyla 17 Ağustos’ta başlattığı grevle cevap verdi. Ankara ve İstanbul ofisleri önünde sürdürülen grev, atılan basın emekçilerinin işe geri alınması, sendikanın tanınması ve Toplu İş Sözleşmesi masasının kurulması talepleriyle devam ediyor. Sputnik yönetiminin anayasayı çiğneyerek yaptığı baskılara karşı Sputnik basın emekçileri boyun eğmiyor, sendikaları TGS öncülüğünde hakları için mücadele ediyor.

Sputnik yönetimi de boş durmadı elbette, grevin kanun dışı olduğunu iddia ederek durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurdu. Ancak, mahkeme, bu talebi reddetti. Mahkemeden istediği kararı alamayan yönetim, bu defa da grevi kırma girişimlerine başladı. Bunun için bir taraftan hukuksuz biçimde işe yeni alımlar için görüşmeler yaparken diğer taraftan da serbest gazetecilere telif ödemeleri karşılığında iş yaptırmaya çalışıyor. Genç gazeteciler ve sektörün geneli için işsizlik bir sorun ancak bu sorunun çözümü grevi kırmaktan değil desteklemekten geçiyor. Sputnik grevi de tıpkı BBC ve AFP grevleri gibi başarıya ulaşacak ki daha fazla iş yeri hatta sektörün tamamı sendikalı çalışma yolunda ilerleyebilecek.

İstanbul’da Dolmabahçe Süzer Plaza ve Sputnik Ankara Ofisi önünde mücadele coşkusuyla sürdürülen bu grevi Devrimci İşçi Partisi ve Gerçek gazetesi olarak destekliyoruz. Basın emekçileri arasında geniş destek gören greve tüm emek dostlarını omuz vermeye çağırıyoruz.