Sağlık emekçileri bir kez daha G(ö)rev başındaydı!

Sağlık Emekçileri 3

Sağlık emekçileri meslek örgütleri olan TTB, SES, TDB, Hekimsen, Tabip-Sen, Genel Sağlık İş, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, KADHED, AHEF ve AHESEN'in çağrısıyla yurt genelinde iş bıraktı.

Biz de Devrimci İşçi Partisi olarak bu eylemlerin İstanbul ayağında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önündeki eylemde her zaman olduğu gibi sağlık emekçileriyle omuz omuza alandaydık.

Sağlık Bakanlığının müjde olarak nitelediği yasanın sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alanların sorunlarını çözmeyeceği, aksine daha da kötü hale getirebileceği vurgusu yapılan eylemde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da istifaya davet edildi.

Gerek sloganlar ve taşınan dövizlerde gerekse yürüyüş ve basın açıklaması boyunca atılan sloganlarda “Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz!”, “Özel sağlık kurumlarında güvenceli çalışma istiyoruz!”, “Asistan Hekim köle değildir!” gibi mesleğin farklı alanlarından sorunların yanı sıra “Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti” talebi de öne çıktı.

Çağrıcı kurumların temsilcilerinin söz aldığı ve ortak basın açıklamasının okunduğu eylemin hem başında hem de eylem sona erdirilirken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, yasa geri çekilip meslek örgütleri ve sendikaların talepleri doğrultusunda düzenlenmediği takdirde eylemlerinin dozu ve sıklığı artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Sık sık “Korkmuyoruz, Susmuyoruz, Hiçbir yere Gitmiyoruz!” sloganlarının atıldığı basın açıklaması mücadeleyi birlikte büyütme ve devam ettirme kararlılığıyla son buldu.