MESS’in çizdiği sınırlar aşılıyor! MESS’e karşı sendika ayrımı yapmadan hep beraber mücadeleye!

MESS’in çizdiği sınırlar aşılıyor! MESS’e karşı sendika ayrımı yapmadan hep beraber mücadeleye!

MESS’in çizdiği sınırlar aşılıyor! MESS’e karşı sendika ayrımı yapmadan hep beraber mücadeleye!

MESS sözleşmesinde görüşmeler sürüyor. Metal işçilerinin alım gücü ise her geçen gün eriyor. MESS’in avans zam konusunda Türk Metal’in talebini Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu fabrikalara da dayatmasından sonra metal işçileri bu dönem mücadele ateşini erken yaktı. Geçmiş sözleşmelerde uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından başlayan yürüyüş eylemlerinin yerini bu dönem henüz sözleşme sürecinin başlarındayken iş durdurma eylemleri aldı. Bunun karşısında MESS ve ona bağlı patronlar işçileri işten atmakla, hafta tatili yevmiyelerini kesmekle tehdit etmesine rağmen metal işçileri geri adım atmıyor ve mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyorlar.

Avans zam dayatması kırıldı, sıra sefalet dayatmasını kırmakta

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrikalarda MESS’in önerdiği net 2900 liralık avans zam kabul edilmedi ve her hafta birer saatlik iş durdurma ve fazla mesaiye kalmama eylemleri başladı. MESS’in tehditlerine ve işçileri bölmek için girdiği her türlü çabaya rağmen işçiler bu dayatmayı kabul etmediler. Birleşik Metal-İş’in istediği rakam ise ortalamada net 3500 liraya geliyordu. Verilen mücadele aradaki 600 lira için değil, Türk Metal üyesi metal işçilerinin de sahiplenmediği Türk Metal taslağının tüm metal işçilerine dayatılmasına karşı verildi. İş durdurma ve fazla mesai eylemleri birçok fabrikada kalıcı veya farklardan mahsup edilmeyecek kazanımlarla sonuçlandı. 2023 Ocak ayında verilen ek zam mücadelesinden sonra bir kez daha işçilerin birliği MESS’in çizdiği sınırları bozdu.

Çıkarlarımız ortak, düşmanımız ortak, ayrı gayrı yok hep beraber mücadeleye!

MESS her zaman olduğu gibi yine işçileri bölmeye çalışıyor. Sosyal medyada açtığı paravan hesaplarla Türk Metal üyesi işçilerle Birleşik Metal-İş üyesi işçileri birbirine düşürmeye çalışıyor. Metal işçileri bu oyuna gelmemeli. Biz MESS’in belirlediği sınırları aşmak istiyorsak sendika ayrımı yapmadan hep birlikte mücadele etmeliyiz. Sözleşmenin taslakların üstünde bitmesinin önünde hiçbir yasal engel yok. Türk Metal üyesi işçiler bu doğrultuda sendikalarına baskı yapmalılar. Tabandan çıkan ses ne kadar güçlü olursa sendika ağaları işçiyi satarken o kadar zorlanacaktır. Bu mücadelede sendika ayrımı olmaz. 150 bin metal işçisinin çıkarı MESS’in ezilmesinden yanadır. MESS’in yalanlarına, iftiralarına ve işçiyi bölmek için girdikleri her türlü çabaya karşı metal işçileri tabanda birleşmeli ve hakkını söke söke almak için mücadeleye başlamalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi gücümüz birliğimizden gelir!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Kasım 2023 tarihli 170. sayısında yayınlanmıştır.