DİSK Kocaeli Bölge Temsilciler Kurulu toplandı: İşçi temsilcileri DİSK’i geleneklerine sahip çıkmaya, mücadele etmeye çağırdı!

23 Kasım’da DİSK Kocaeli Bölge Temsilciler Kurulu İzmit Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Sanayi işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeden başta petro-kimya ve metal olmak üzere çeşitli sektörlerden yüzlerce işçi temsilcisi toplantıya katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsü fabrika ve işyeri temsilcilerine verildi. Söz alan temsilciler örgütlenme, hayat pahalılığı gibi çeşitli konularda görüşlerini belirterek DİSK’i işçi sınıfının mücadelesini yükseltmeye çağırdılar. 

DİSK’in ev sahibi işçilerdir… İşçinin evinde patronlara yer yok!

Kürsüye çıkan temsilciler artan enflasyon, hayat pahalılığı ve vergi zulmü gibi sorunların dayanılmaz boyutlara geldiğini ve artık dostlar alışverişte görsün şeklinde düzenlenen basın açıklamalarından vazgeçilmesi ve kitlesel eylemler düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptılar. DİSK’in mücadeleci tarihine vurgu yapan temsilciler DİSK’in kuruluş ilkelerinin unutulmaya yüz tuttuğuna işaret ettiler. Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi’ne bağlı Chen Solar fabrikasının baş temsilcisi konuşmasında DİSK kongrelerinde Ekrem İmamoğlu’nun ev sahibi olarak tanıtılmasını ve 1 Mayıs’ta kürsüye çıkarılmasını eleştirerek DİSK kongrelerinin ev sahibinin de 1 Mayıs kürsülerinin de sahibinin işçiler olduğunu vurguladı. Ayrıca konuşmasında DİSK’in seçim odaklı politikalar üretmek yerine bir dakika bile beklemeden eyleme geçmesi gerektiğini ve bu bağlamda Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarına da çağrı yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

MESS’e karşı greve hazırlanalım!

Yine Birleşik Metal İş Gebze Şubesi’ne bağlı Sarkuysan fabrikasının baş temsilcisi söz alarak önümüzdeki MESS sözleşmeleri sürecinde grevin örgütlenmesinin öneminden ve bu grevin sadece Birleşik Metal-İş sendikasına bırakılmayarak konfederasyon olarak DİSK’in elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Temsilcilerin konuşmalarının ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmaların ana fikrini anladıklarını ve önerileri hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. 

Eylem kararları olumlu ama uygulama önemli

Toplantının ardından DİSK adına Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaparak artan yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı yeni eylem planlarını açıkladı. Bu açıklama DİSK’e bağlı fabrikalarda coşkuyla okundu. Açıklamada 25 ve 26 Kasım tarihlerinde DİSK’in örgütlü olduğu tüm il ve bölgelerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirileceği belirtildi. Aynı zamanda Türk-İş ve Hak-İş başta olmak üzere tüm emek örgütlerine ortak eylem çağrısı yapıldı. Yapılan açıklama olumlu olmakla beraber alınan bu kararların uygulanması büyük önem arz ediyor. Türk-İş ve Hak-İş’e yapılan çağrı daha yüksek sesle yinelenmeli ve bu konfederasyonlara bağlı sendikalarda örgütlü işçilerin bu çağrıyı duyması sağlanmalıdır.