Çimsataş işçileri MESS sözleşmesini fiili grevle reddediyor

Çimsataş işçileri MESS sözleşmesini fiili grevle reddediyor

MESS grup sözleşmesi imzalandıktan sonra Türk Metal fabrikalarda meşaleli konfetili kutlamalar tertipledi. Birleşik Metal yönetimi ise fabrikalardaki sözleşme bilgilendirme toplantılarını “coşkuyla karşılandı” benzeri ifadelerle sosyal medyaya taşıdı. Tüm bunlar olurken Mersin’den, Birleşik Metal-İş üyesi Çimsataş işçilerinden eylemli bir tepki yükseldi. Daha önce temsilcileri aracılığıyla taslakta revizyon taleplerini genel merkeze ileten fabrikalar arasında yer alan Çimsataş işçileri sözleşmeyi kabul etmediklerini söyleyerek üretimi durdurdular. 

Çimsataş işçileri ek protokolle ücretlere yüzde 35 ek zammın yanı sıra mesai ücretlerinde ve sosyal haklarda da ek iyileştirmeler talep ediyor. Üretimi durduran işçiler fabrikada uzun süredir var olan çalışma koşullarına ilişkin sorunların giderilmesini ve fabrika içindeki baskıların da son bulmasını istiyor. Daha önce de sözleşme dönemlerinde bir dizi fabrika ek protokollerle grup sözleşmesinden ayrı kazanımlar elde etmişti. Şimdi de Çimsataş’ta başlayan eylemlerin benzerleri başka fabrikalarda da gerçekleşebilir. 

MESS sözleşmesinin hemen ardından yayınladığımız açıklamada şöyle demiştik: “yeni mücadelelere hazır olalım… işçiler için ise kayıpları gidermek için sözleşme dönemine sıkışmayan tüm bir dönemi kapsayan, sürekli, örgütlü, fiili ve meşru bir mücadele şarttır. Metal işçisi böyle tarih yazmıştır ve böyle tarih yazacaktır.” Sözleşme imzalanmasının bir son değil bir başlangıç olduğunu ortaya koymuştuk. Şimdi Çimsataş işçileri bu yola adımını atmıştır. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için ek iyileştirme taleplerinin ötesinde MESS düzenini reddeden bir hedef belirlemenin önemli olduğu açık. 

2015 yılında Birleşik Metal-İş’in başlattığı grevlerde olduğu gibi mücadeleler fabrikaların MESS’ten ayrılmasını ve müstakil sözleşmeler imzalanmasını da hedeflemelidir. Buna ek olarak Kavellerin yolundan gitmek grev hakkını grevle kazanma perspektifini öne almak demektir. Sadece Birleşik Metalli işçileri değil tüm metal işçilerini ve giderek tüm işçi sınıfını harekete geçirecek ve birleştirecek bir mücadele hattının “ek zam ve iyileştirme” taleplerini aşması gerektiği açıktır. Birleşik Metal-İş sendikası sınıf mücadeleci tarihine sahip çıkacak ve Kavellerin mirasını bugüne taşıyacaksa Çimsataş ve devamında gerçekleşecek eylemleri sendikaya karşı olarak değerlendirmemeli, suskunluğunu bozmalı ve mücadelenin başarısı için güçlerini seferber etmelidir.