Birleşik Metal İş’ten MESEM’ler için basın toplantısı: MESEM projesini durdurun!

Birleşik Metal İş’ten MESEM’ler için basın toplantısı: MESEM projesini durdurun!

İstanbul Hadımköy’de bulunan Özkanlar Metal ve Demir Çelik A.Ş.’ye ait metal fabrikasında staj gördüğü sırada başının sac büküm makinasına sıkışması sonucu yaşamını yitiren Arda Tonbul ve Arda Tonbul gibi yüz binlerce MESEM mağduru stajyer için DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası 15 Şubat tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısı MMO (Makina Mühendisleri Odası) İstanbul Şubesinde yapıldı. Basın bildirisini Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar okudu.

Basın toplantısında MESEM’lerin (Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitim Merkezi) özünün patronların sömürü aracı haline gelmiş çocuk işçiliğinin resmi hali olduğu vurgulandı. MESEM adı altında staj gören 300 bine yakın öğrencinin 18 yaş altı olmasının çocuk işçiliğinin çarpıcı halini gün yüzüne çıkardığı, son altı ayda 8 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiği belirtilerek çocuk emeğinin sömürülmesinin devletin uyguladığı politikalar sonucu korkunç biçimde yaygınlaştığının da altı çizildi.

Atar, çocukların okullarda okuması, akranlarıyla sosyal paylaşımlar yapması gerekirken, sosyal yaşamlarından yalıtılarak fabrikalarda devletin denetiminden uzak, patronların insafına terk edildiğini vurguladı. Arda Tonbul’un da sıkıştığı makinada tam olarak 16 dakika yalnız şekilde yardım beklediğini sözlerine ekledi. Fabrikaların büyüklüğü ya da kurumsal gibi görünüyor olmasının sömürü çarklarının çocuklar için ölüm çarklarına dönüşmesinde bir engel teşkil etmediğini belirtti. Son dönemlerde stajyer ölümlerinin artmasının denetimsizliğin ve cezasızlığın bir sonucu olduğunu, çocukların ucuz iş gücü olmasının yaygınlaşmasının da yine bu cezasızlığa dayandığını ifade eden Atar, MESEM projesinin aslında çocukların geleceğine değil, patronların kendisine birer yatırım olduğunu aktardı.

MESEM projesinin bir an önce durdurulması, kamu kaynaklarının patronların yararına değil, çocukların yararına harcanması gerektiğini belirtti. Meslek Liselerinin güçlendirilmesi, staj yaşına sınırlama getirilmesi, staj alanlarının çocukların ruhsal, zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini özellikle vurguladı. Basın toplantısı, MESEM’lerde yeni cinayetler gerçekleşmemesi için sendikanın sürecin takipçisi olacağı ve MESEM projesi durduruluncaya kadar mücadele edecekleri belirtilerek son buldu.