DİP Bildirisi: Metal grevi ve metal işçisinin her türlü eylemi haklı ve meşrudur! Bakanlar kurulunun grev yasağı hükümsüzdür!

Bakanlar kurulu metal grevinin muazzam bir coşku ve kararlılıkla başlamasının ardından, birer birer işletmeler MESS'ten ayrılmaya da başlayınca olağanüstü grevi yasaklamaya karar verdi.

Her ne kadar resmi olarak grevin 60 gün ertelendiği söylense de yasaya göre 60 günün sonunda sendikanın Yüksek Hakem Kurulu'na başvurması zorunlu kılınıyor. Yani bu karar resmen ve fiilen grevin yasaklanmasıdır. Bu yasak meşru değildir. Bu kararla hükümet MESS ile bütünleşmiştir. Ulusal güvenlik bahanedir MESS dayatmaları sökmeyince AKP hükümeti dayatması gelmiştir. İşçinin hakkını aramasının önü tıkanarak patronlara açık çek verilmiştir. Bu kararın kıdem tazminatlarının kaldırılmasını da içeren hükümet programının açıklanmasının ardından gelmesi AKP hükümeti tarafından işçi sınıfına açık bir savaş ilanıdır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan işçi ve emekçilere savaş ilan eden bir hükümetin ulusal güvenlikten bahsetmesi komiktir. AKP hükümeti bu konuda sadece ve sadece sermayenin kârlarının güvenliği ile ilgilenmektedir.

Dahası hükümetin erteleme (yasaklama) kararı yasal bile değildir. Bu kararla bakanlar kurulu, açıkça Türkiye'nin taraf olduğu İLO sözleşmelerince güvence altına alınmış sendikal özgürlükleri çiğnemektedir. İşçi sınıfının tarihsel mücadeleleri sayesinde sendikal özgürlükler halen grev hakkını mutlak biçimde içermekte ve grev hakkının engellenmesi sendikal özgürlüğün gaspı olarak kabul edilmektedir.    

Gelinen aşamada işçi ve emekçilerin grevin sürdürülmesi dahil her türlü kitlesel eylemle haklarını aramaları meşrudur, yasaldır, gereklidir. Devrimci İşçi Partisi halka bu grevi kendi grevi olarak görmesi çağrısı yapmıştır. Aynı şekilde bu yasaklama da tüm halkın temel hak ve özgürlüklerinin gaspıdır ve bu haydutluğa karşı tüm emekçi halk birlikte mücadeleyi yükseltmelidir.

Devrimci İşçi Partisi Politbürosu