Metal İşçisinin Sesi MESS’e karşı işgal, grev, direniş diyenlerin sesi oldu!

Metal İşçisinin Sesi faaliyetleri

Metal İşçisinin Sesi, ayrı gayrı demeden, sendika ayrımı gözetmeden Birleşik İşçi Cephesi perspektifiyle metal işçilerine seslenen bir platform. Devrimci İşçi Partisi’nin girişimiyle kurulan bu platform 2011 yılından beri metal işçileri arasında çalışmalarını yürütüyor. MESS sözleşmesi görüşmelerinin başından itibaren Metal İşçisinin Sesi, metal işçilerini kaçınılmaz olan hesaplaşmaya hazırlamaya çalıştı. MESS’in dayatmaları sürecin grev olmadan sonuçlanmasının olanaksız olduğunu erken bir aşamada ortaya koymuştu. MESS’in pervasızlığının arkasında hükümetin grevi yasaklayacağına dair duydukları güven yatıyordu.

Metal İşçisinin Sesi olarak, fabrika fabrika yaptığımız çalışmalarda metal işçilerine, Kavel’de olduğu gibi grev hakkını grevle savunacağımız bir mücadeleye doğru gittiğimizi anlatmaya çalıştık. Bu doğrultuda öncelikle tarihsel kazanımımız olan Kavel’i ve 2015’in fiili grevlerini örnek olarak gösterdik. Ayrıca pek çok işçinin ne yazık ki haberdar olmadığı hukuki kazanımları, Kristal-İş’in Şişecam, Birleşik Metal-İş’in ise 2015 MESS grevleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ningrev yasaklarının sendika hakkı ihlâli olduğuna hükmeden kararlarını işçilerle paylaştık.

Türk Metal ve Birleşik Metal’in grev kararları almasının ardından fabrika çalışmalarımızın gündemi “Her yer Kavel olacak” şiarıyla sürdü. 19 Ocak’ta Gebze’de kortej oluşturarak Birleşik Metal mitinginde yerimizi aldık. Bursa’da da Metal İşçisinin Sesi’ni destekleyen ve takip eden işçiler Türk Metal sendikasıyla birlikte alandaydı.

Metal İşçisinin Sesi olarak metal işçilerinin grevinin bütün işçi sınıfının ve emekçi halkın grevi olduğu bilinciyle hareket ettik. Bu doğrultuda metro duraklarından semt pazarlarına çeşitli alanlarda emekçi halkı metal işçilerinin ekmek ve hürriyet greviyle dayanışmaya çağırdık.

29 Ocak sabaha karşı Türk Metal ve MESS arasında sözleşme imzalanması ile birlikte Metal İşçisinin Sesi, Türk Metal üyesi işçilerin düşüncelerini ve tepkilerini yansıtan bir platform oldu. “Her yer Kavel olacak” şiarının gereği elbette ki Birleşik Metal-İş’in grevde ısrar etmesi olacaktı. Metal işçisinin işgal, grev, direniş diyen sesi tüm gün boyunca fabrikalardan yükseldi ve aynı günün akşamı 5 Şubat’te grev kararı “Her yer Kavel, her yer direniş!” sloganlarıyla alındı.

2 Şubat günü Birleşik Metal-İş ile Çalışma Bakanlığı’nın çağrısı ile Ankara’da MESS’le yaptıkları görüşmede işçilerin fabrikalarda aldığı grev kararı iptal edildi. Birleşik Metal-İş yönetimi, Türk Metal’in imzaladığı sözleşmenin hemen hemen aynısına imza attı. Metal İşçisinin Sesi olarak hemen bir açıklama ile değerlendirmemizi ve eleştirilerimiz metal işçileriyle ve kamuoyu ile paylaştık.

Metal İşçisinin Sesi tüm bu süreç boyunca bir yandan fabrikalardaki metal işçilerinin kendi düşüncelerini yansıttığı bir platform olmuş bir yandan da fabrika önlerinde yaptığı çalışmalarla metal grevinin başarısı için çalışmıştır. Mücadelemiz MESS’i ve diğer patronları ezene ve işçinin hakkını alana kadar sürecektir!

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Şubat 2020 tarihli 125. sayısında yayınlanmıştır.