Belkarper ve Adkoturk’te işçiler ekmek ve hürriyet için direnişte

Çorlu’da Belkarper, Çerkezköy’de Adkoturk fabrikalarında gıda işçileri yaklaşan 1 Mayıs’a direniş ateşini yakarak yürüyorlar. Her iki fabrikada da Tek Gıda-İş sendikası örgütlü ve yetkili durumda. Devrimci İşçi Partisi, “direnişlerden 1 Mayıs’a sınıf siyasetinde birleş!” çağrısını bu fabrikaların önünde direniş alanlarında “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyen işçilerle birlikte yükseltti.

Türkiye’nin dört bir yanında patronlar arkalarına istibdad rejimini alıp işçilerin sendika hakkını gasp ediyor, sözde işten çıkarma yasağı olduğu halde 25/2. maddeden işçileri yalanla, iftira ile işten atıyor, salgın fırsatçılığı ile ücretsiz izin dayatmasını işçileri yıldırmak ve sendikal örgütlenmeyi kırmak için kullanıyor. İşçiler de ekmeğine, sendika hakkına, hürriyetine sahip çıkarak mücadele etmeye devam ediyor. Trakya’nın işçi havzaları Çorlu ve Çerkezköy’de direnen işçiler iki çoban ateşi daha yaktılar ve sınıf mücadelesindeki yerlerini aldılar. Çorlu’da bulunan Fransız BelKarper peynir fabrikası ile Çerkezköy’de bulunan Endonezya sermayeli Adkoturk makarna fabrikasında Tek Gıda-İş sendikası örgütlenmiş durumda. İşçiler yıllardır süren yetki davalarını her düzeyde kazanmalarına, sendikanın yetkisi kesinleşmesine rağmen patron hak, hukuk tanımıyor, sendika ile toplu sözleşme masasına oturmayı reddediyor.

BelKarper’de 2 Mart’tan beri direniş devam ediyor. 12 işçinin ücretsiz izne çıkarılması ve sendika baş temsilcisinin işten atılmasına karşı başlayan direnişin amacı ücretsiz izne çıkarılanlarla birlikte işten çıkarılan temsilcinin derhal iş başı yaptırılması ve toplu sözleşmenin gerçekleştirilmesi. Yağmur, çamur, soğuk demeden devam eden direnişin geldiği aşamada, fabrika yönetimi ücretsiz izne çıkarılan 12 işçisinin iş başı yaptırılmasını kabul etti. Sıra baş temsilcinin de işe iadesinde ve toplu sözleşmenin imzalanmasında. Tek Gıda-İş Sendikası ve işçiler, talepleri karşılanmazsa, patrona üretimden gelen güçlerini göstererek greve gitme kararlılığında.

Adkoturk’te ise Yargıtay’ın kararının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 7 Nisan 2021 tarihli yazısı ile sendikaya işyerinde yetkili olduğunu resmen tebliğ etti. Yetki belgesi gelir gelmez işçilerin üzerindeki baskıyı arttıran fabrika yönetimi ikisi işyeri temsilcisi olmak üzere 10 işçiyi işten çıkardı. Yaklaşık 10 işçiyi de baskıyla fabrikadan istifa ettirdi. Sendika üyesi olmayan 6 işçinin anlaşarak işten çıkarılmasıyla fiilen toplamda 26 işçiyi işten çıkarmış oldu. İçeride baskı altında çalışan işçilere güven vermek, içeride halen devam eden sendikaya üye yapma çalışmasının moralini yüksek tutmak için işten çıkarılan işçiler ve sendika temsilcileri vardiya giriş çıkışlarında işçilere seslenen konuşmalar yapıyor, sloganlarla sesini hem içeride çalışan arkadaşlarına hem de fabrika yönetimine duyuruyor.

Devrimci İşçi Partisi olarak her iki mücadelenin de ilk gününden beri yanındayız. Ekmek ve hürriyetine sahip çıkan işçilerin haklı davasına destek oluyor ve herkesi bu haklı mücadelelere omuz vermeye çağırıyoruz. Bugün de DİP, 1 Mayıs’a giderken, her bir fabrikanın, işyerinin ama en çok da direniş alanlarının 1 Mayıs çağrısının yükseleceği mevziler olmasından hareketle, her iki fabrikada devam eden direniş alanlarındaydı. “Belkarper ve Adkoturk işçisi kazanacak! Direnişlerden 1Mayıs’a sınıf siyasetinde birleş!” pankartıyla ve sloganlarla direniş alanlarına yürüdü, direniş alanında işçilerle sohbet ettik. Adkoturk’te vardiya servisleri girerken alkışlarla, sloganlarla sendikasına sahip çıkan işçilerin sesine sesini kattı.