Kartal'da laik eğitim mitingi: "Eğitimi sermayenin ve istibdadın zincirlerinden kurtaralım!"

Kartal meydanında toplanan binlerce kişi eğitim müfredatında siyasal İslam doğrultusunda yapılan değişiklikler, OHAL fırsatçılığı ile gerçekleştirilen ihraç ve açığa almalar, eğitimin her gücün daha çok ticarileşmesini protesto etti. 17 Eylül Pazar günü yapılan mitingin çağrısını Eğitim-Sen ile Alevi ve Bektaşi Federasyonu yaptı. Mitinge Eğitim-Sen ve KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra sosyalist partiler ve gruplar da katıldı.

Devrimci İşçi Partisi de mitingde “Eğitimde sermayenin ve istibdadın zincirlerini kıralım!”, “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet!” pankartları ile yer aldı. DİP, korteji alana yürürken, “parasız, bilimsel, anadilde eğitim”, “laik, bilimsel, politeknik eğitim”, “laiklik için sınıf mücadelesi”, “kahrolsun ABD- Avrupa emperyalizmi”, “özel eğitim kamulaştırılsın”, özel okullar-üniversiteler-yurtlar kamulaştırılsın” sloganlarını attı. Alana “kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet” sloganları ile giren DİP korteji emekçiler tarafından alkışlarla karşılandı.

İstibdadın baskıları, tehditleri, Alevileri yok sayan, ayrımcı, mezhepçi uygulamaları miting alanında sık sık protesto edildi. Kürsüden HDP tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan saldırı kınanırken, binlerce insan da yuhalayarak saldırıya karşı öfkesini ortaya koydu.

Miting programı Alevi ve Bektaşi Federasyonu başkanlarının selamlamalarıyla başladı ve ardından basın metninin okunmasıyla devam etti. Basın metnini örgütleyici kurumlar adına Orhan Alkaya okudu. Ağırlıklı olarak eğitimin her kademesinin giderek ticarileştiği, okulların birer eğitim kurumu değil adeta ticarethaneye çevrildiği, istibdadın baskılarının ve ayrımcı uygulamalarının en yoğun olarak eğitim alanında görüldüğü dile getirildi. Ayrıca eğitimde bilimsel yöntemlerin izlenmediği, taciz ve tecavüzlerle gündemde olan dini vakıflara eğitimin teslim edildiğine vurgu yapıldı. Zorunlu din derslerinin kaldırılması bir yana neredeyse mezhep temelli bir eğitim sistemi esas alınması protesto edildi. Laiklikten vazgeçilmemesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Miting okunan şiirler ve alevi grupların bağlama eşliğinde çaldığı deyişlerle son buldu.