İstanbul'da Gerçek Gazetesi seçim değerlendirme toplantısı

İstanbul'da 1 Kasım seçimlerinin ardından değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Hep birlikte yapılan kahvaltının ardından seçimlerle ilgili sunum yapıldı. Açılış konuşmasında, aynı zamanda Ekim devriminin 98.yılı vesilesiyle Ekim devriminin yöntemsel olarak güncelliğini koruduğu belirtildi. Ekim devrimiyle ilgili hazırlanan kısa videonun izlenmesinden sonra 7 Haziran'dan 1 Kasım'a geçen süreç anlatıldı.

Açılış konuşmasından sonra sözü, DİP Genl Başkan Yardımıcısı Levent Dölek aldı. Yoldaşımız, 1 Kasım'ın sonuçlarının 10 Ekim Ankara katliamında belirlendiğini söyledi. AKP'nin yüzde 49 oy almasına rağmen yaşadığı krizi çözemediğini söyledi. Yüzde 49'un, yaklaşan ekonomik krizi çözemeyeceğini, AKP'nin Ortadoğu'da saplandığı bataklığa çözüm üretemeyeceğini söyledi. Proletaryanın en geniş kesimleri üzerinde AKP'nin hegemonyasının kırmak için devrimcilerin etkin propaganda yapmasının önemine değinen yoldaşımız, Devrimci İşçi Partisi'nin tüm stratejisini işçi sınıfı içerisinde mevziler elde etmek olduğunu vurguladı. Kürt'ün serhildanı, halkın isyanı, işçinin grevi birleşmedikçe, kapitalizm silinmedikçe Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulunamayacağını belirtti. Bunun yanında 7 Haziran'dan sonra oluşan çerçevede, HDP'nin meclisi çalıştırmayarak, 17-25 Aralık, MİT TIR'ları ve yolsuzluklar gibi konuları gündemleştirmeyerek, Erdoğan'a insiyatifi bıraktığını söyledi.

Yoldaşımızın konuşmasından sonra, toplantımız soru-cevap-katkı bölümüyle devam etti. Asgari ücret ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılması başlıkları üzerinden tartışmalar yapıldı. Bir yoldaşımız, yaşamak için bile örgütlü mücadeleye ihtiyaç var diyerek, mücadeleci tüm kesimleri parti saflarına davet etti. Bir yoldaşımız, Filistin'de yaşanan, bıçak intifadası olarak adlandırılan mücadeleyi aktararak 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Fransız Konsolosluğu önünde BDS Hareketi tarafından yapılacak eyleme herkesi davet etti. Son olarak 1 Kasım günü, Yunanistan'daki kardeş partimiz EEK'in, NAR ve LAE'den temsilcilerin yer aldığı heyetle birlikte Ağrı ve Iğdır'da bulunan yoldaşımız gözlemlerini ve yaşadıkları deneyimleri aktardı.