Devrimci Marksizm 50. sayı İzmir konferansı: Gelecek Marksizmin olacak!

Devrimci Marksizm 50. sayı İzmir konferansı: Gelecek Marksizmin olacak!

Devrimci Marksizm dergisi 16 yılı deviren kesintisiz yayın hayatını ve 50. sayısını okurlarıyla buluştuğu “Marksizm mi? Postmodernizm mi?” başlıklı bir dizi konferans ile kutluyor. Bu dizinin ikinci konferansı 27 Kasım Pazar günü İzmir’de düzenlendi. Konferansa İzmir ve çevre illerden gelen Devrimci Marksizm okurları konferans büyük ilgi gösterdi.

50. Sayıda birbirinden değerli yazıları bulunan Sungur Savran, Alp Yücel Kaya, Özgür Öztürk ve Volkan Sakarya’nın konuşmacı olduğu konferans katkılar ve sorularla zengin bir içeriğe kavuştu. Dergi adına açılış konuşmasını Alp Yücel Kaya yaptı. Sonrasında sözü devralan Sungur Savran dergideki yazısının sunumunu yaptı. Postmodernizmin maddî temellerini vurgulayan Savran, bu düşünce akımının etkisi altına aldığı kesimin sınıfsal analizini, bugün sol siyasetin bu akımla ilişkisini açıkladı ve konuşmasını “Gelecek Marksizmin olacak. Çünkü gelecek işçi sınıfının olacak, dünyada ve Türkiye’de!” diyerek noktaladı. Ardından konuşan Volkan Sakarya ise postmodernist ve postyapısalcı felsefenin genellikle karmaşık ve uzmanı olmayanların anlamakta zorlandığı niteliklerini ve bu niteliklerinden kaynaklanan açmazlarını katılımcılara sade bir şekilde açıkladı. Üçüncü sırada konuşan Özgür Öztürk’ün ise işçi sınıfının kapitalizm karşıtı mücadeledeki rolünü yadsıyan post-Marksizm akımını eleştirdi. İşçi sınıfının merkezi konumunu koruduğunu ortaya koyan Öztürk, post-Marksizm’in tamamen bir yanılgı halinde olduğunu ifade etti. Ardından “Üretim Tarzı, Sınıf, Devlet: Solun Türkiye Tarihiyle Sınavı” başlıklı yazısının sunumu yapan Alp Yücel Kaya, solun Türkiye tarihi yazınını değerlendirdi. Türkiye’deki tarih yazınında öne çıkan iki konu başlığı olan sınıflı toplum ve doğrusal tarih anlayışının örneklerini okuyucularına aktardı.

Konferansın ikinci bölümünde Devrimci Marksizm okurları çok sayıda soru ve katkıyla konferansı zenginleştirdi ve konferans amacına yaraşır şekilde gerçekleşti.