Hangi yolda yürümeli?

Kıyas kabul etmez ama... Kafalar bu kadar karışmış, pusulalar bu kadar şaşmışken hatırlamakta fayda var.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul'a doğru yürüyüşe CHP’nin Genel Başkanı olarak başladı.

Deniz Gezmiş'in 19 Mayıs’ta Samsun’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşe dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü karşı çıkmıştı. Yürüyüşü başlatan Deniz Gezmiş ve arkadaşları sosyalist Türkiye İşçi Partisi üyesiydiler.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünde burjuvalar önde sosyalistler arkada.

Deniz Gezmiş’in yürüyüşünde devrimciler öndeydi.

Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşünün belirlenmiş hedefi sesini “dünyaya” duyurmak.

Deniz Gezmiş yürüyüşünün hedefi Türkiye’yi o “emperyalist dünya”nın ve yerli işbirlikçilerinin boyunduruğundan kurtarmaktı.

Kemal Kılıçdaroğlu korumalarıyla birlikte önde ve yalnız yürüyor. Devletin polisi ve jandarması etrafında dört dönüyor.

Deniz Gezmiş hep öndeydi ama her zaman yoldaşlarıyla kol kola yürüdü. Yola çıktıktan 14 kilometre sonra gözaltına alındılar. Çıkınca devam ettiler.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü provoke edildi. CHP provokasyonlara karşı 13 maddelik genelge yayınlayarak CHP’nin disiplinini tüm yürüyüşe hâkim kıldı. Farklı sesleri susturdu.

Deniz Gezmiş’in yürüyüşü de provoke edildi. CHP lideri İsmet İnönü’nün telkinleri ve ayyuka çıkan provokasyon söylemleri yüzünden yürüyüşe katılan CHP çizgisine yakın öğrenci derneklerini yürüyüşten çektiler. Ama Denizleri susturamadılar.

Türkiye sosyalist solu Kılıçdaroğlu’nun arkasına dizildi. Onunla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Kendi bayraklarını, söylemlerini ve politikalarını geriye çekti.

Deniz Gezmiş, CHP’nin telkinleriyle yürüyüşten ayrılanların ardından “emperyalizme ve emperyalizmin yerli işbirlikçilerine karşı savaştıkları gibi bundan sonra da küçük burjuva devrimcilerine, reformistlerine karşı savaşacaklarına” ant içti.

Kılıdaroğlu’nun arkasına dizilen sosyalistler hep bir ağızdan CHP’nin sloganını atıyor. Sesleri CHP’nin sesiyle aynılaşıyor.

Deniz Gezmiş’in yürüyüşü Samsun’da 19 Mayıs’ta başladı Filistinlere gitti, dağları dolandı. Deniz yürüyüşe Mustafa Kemal’in izinde başladı, yürüyüşü darağacında bittiğinde “yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi” diyerek çoktan Kemalizm’den ayrışmıştı. Vatanseverlikle başlayan yürüyüş enternasyonalizme varmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünde Gezi ile başlayan halkın haklı isyanına sövülüyor. CHP eylemin yeni bir Gezi’ye dönüşmemesi için her türlü önlemi alıyor.

Deniz Gezmiş’in yürüyüşü hâlâ gençliğe ve isyan eden herkese ilham veriyor.

Kılıçdaroğlu yürüyüşü Maltepe’de mitingle bitirmeyi hedefliyor.

Denizlerin yürüyüşü hâlâ sürüyor...

Deniz’in yolunda yürüyebilmek içinse Kılıçdaroğlu'nun peşinden ayrılmak gerekiyor!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Temmuz 2017 tarihli 94. sayısında yayınlanmıştır.