Arjantin PO-T: DİP militanına yönelik faşist saldırıyı kınıyoruz!

Şiar Rişvanoğlu

Tanınmış bir insan hakları avukatı, Türkiye'de zulüm gören Kürtlerin ve baskıya uğrayan diğer mağdurların savunucusu olan Şiar Rişvanoğlu’nun Adana’daki bürosu, kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradı. Şiar, Türkiye’de Trotskist bir parti olan DİP’in militanıdır. Saldırıdaki notta şöyle yazıyordu: “Şanlı devletimizin emniyet kuvvetleri ile uğraşmaya devam edersen daha başka çok şeyler de parçalanır, dağılır. Ayağını denk al, şerefsiz vatan haini!”

Bu saldırının kaynağı hiç şüphesiz belli. Halkın karşısında gerilemekte olan Erdoğan hükümeti, bir Bizans mimari eseri olan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle kanıtlandığı gibi şiddetli bir şovenist kampanya yürütüyor.

Şiar Rişvanoğlu, DİP’li yoldaşlar ve Türkiye’deki tüm mücadele edenlerle dayanışma içerisindeyiz!

Partido Obrero (Eğilim) Ulusal Heyeti

20.07.2020