İzmir’de panel: “Akdeniz’de devrimci dalga Ortadoğu’da emperyalist plan”

Devrimci İşçi Partisi İzmir İl örgütü 10 Aralık Cumartesi günü “Akdeniz'de devrimci dalga Ortadoğu'da Emperyalist Plan'' konulu bir panel düzenledi. Panelde konuşmacı Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran'dı.

Panelin birinci oturumuna sınıf mücadelelerinde hayatını kaybeden  ve Akdeniz Havzasında  devrimin tetikleyicisi Muhammed Buazizi şahsında devrim şehitlerine bir dakikalık saygı duruşu ile başlandı. Sözü alan Sungur Savran konuşmasına öncelikle Avrupa'da ve ABD'de yaşanan ekonomik krizle başlarken bu krizlerden Türkiye'nin nasıl etkileneceğine ve sınıf mücadelesinin önemine vurgu yaparak başladı. Daha sonra Arap devrimlerini detayları ile beraber anlatarak Mısır ve Tunus'ta yaşanan ayaklanmaları neden devrim olarak nitelemek gerektiğini Libya'daki ayaklanmanın ise devrimde bir sapma olduğunu Ortadoğu'da yaşanan ayaklanmaların sınıf karakterini derinlemesine analiz etti. Suriye devriminin ise  tehlikeli bir süreçten geçtiğini ABD ve diğer emperyalist güçlerin Türkiye'ye biçtiği rol üzerinde ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin aydınlatıcı bir konuşma yaptı.

Panelin ikinci oturumuna ise soruları yanıtlayarak başladı. Panele katılanların katkılarından ziyade soruların yoğun olarak gelmesi dikkat çekiciydi. Devrimci  yapılardan insanların panele yoğun katılımı ise dikkat çekici başka bir yandı. Son olarak ise salondaki katılımcılardan ÇHD üyesi bir avukatın sorusu üzerine Sungur Savran, Devrimci İşçi Partisinin devrimin öncü partisi olduğuna aday olduğunu henüz küçük olduğunu fakat gelecek vadaettiğini Türkiye'deki politik sınavlardan tek tek geçtiğini sözlerine ekleyerek paneli bitirdi.