Gençliği kapitalizme ve istibdada karşı işçi sınıfının yanında mücadeleye çağırıyoruz!

Türkiye’de bu yıl emekçi halk derin bir ekonomik krizin ortasındayken ardı ardına iki depremle sarsıldı. Bunlar yaşanırken seçimler yapıldı. Her iki burjuva ittifakı da sanki deprem hiç yaşanmamış, ülkede ekonomik kriz yokmuş gibi siyaset yaptılar çünkü bu konular siyasetin gündemi olsa her iki tarafın da işçi ve emekçi kitlelere düşman olduğu meydana çıkacaktı. Seçimden sonra ise emekçi halkın payına daha derin bir yoksulluk düştü.

Öğrenci gençliğin bu şartlarda yaşamını sürdürmesi bile neredeyse imkânsız

Öğrenci gençlik ekonomik krizden derin şekilde etkileniyor. TÜİK’in yalan rakamlarıyla bile yüzde 65,50 enflasyonla yeni öğretim yılına girmiş bulunuyoruz. Bunlara karşılık Ocak ayında yüzde 50 artarak 1.250 lira olan KYK bursu/kredisi Temmuz ayında asgari ücretin bile onda birine düştü. Bu ödeneğe yeni zam ancak gelecek Ocak ayında yapılacak. Burs ve öğrenci kredilerine gelen artışın da enflasyon karşısında bir değeri kalmayacak. Burs ve krediler dışında ailesinden kısıtlı destek alabilen ya da hiç destek alamayan emekçi çocuklarının değil eğitim görmesi, yaşamını sürdürmesi bile neredeyse imkânsız! Dışarıda her şey ateş pahası olduğu gibi okul yemekhanelerinin ücretleri de bu yıl ikiye katlandı. Öğrenciler beslenme problemi yaşıyor. Bir diğer yakıcı gündem ise barınma sorunu. Ülkede yeterli devlet yurdu bulunmuyor. Açıkta kalan öğrencileri bekleyen özel yurt ücretleri ve ev kiraları ise korkunç düzeyde. Öğrenciler en kötü şartlarda barınıyor. Oysaki ülkedeki tüm öğrencilerin nitelikli ve ücretsiz şekilde barınabilmesi, beslenebilmesi, eğitim görebilmesi için yeterli kaynak mevcut. Özel okulların, özel üniversitelerin, özel yurtların kamulaştırılması atılacak adımlardan ilkidir. İçinde bulunduğumuz şartları değiştirmenin yolu ücretsiz ve nitelikli beslenme, barınma ve eğitim için mücadele etmekten geçiyor.

Mücadelede yerin Devrimci İşçi Partili Öğrenciler’in yanı olsun!

Bu öğretim dönemine çok büyük sorunlar karşısında giriyoruz. Ama bu sorunların altında ezilmemeli, o sorunları ortadan kaldırmak için örgütlü bir mücadele vermeliyiz. Üniversitelerimizi burjuvaziye ve onun yarattığı ekonomik krize, krizi unutturmak için kullanacağı faşizme, mezhepçiliğe, ırkçılığa karşı mücadele edeceğimiz birer kale haline getireceğiz. Devrimci İşçi Partili Öğrenciler olarak tüm gençliği, tüm sıra arkadaşlarımızı kapitalizme ve istibdada karşı işçi sınıfıyla birlikte omuz omuza en ön safta mücadele etmeye davet ediyoruz! Kampüslerdeki mücadeleleri grev çadırlarıyla buluşturmaya çağırıyoruz!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Eylül 2023 tarihli 168. sayısında yayınlanmıştır.